3.500 defibrillatoren in België moeten jaarlijks 3.000 levens redden

Ons land telt volgens de FOD Volksgezondheid ongeveer 3.500 AED-toestellen (automatische externe defibrillatoren). Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Met een AED wordt de overlevingskans van een patiënt met een hartstilstand fel vergroot.

Volgens de Belgische Cardiologische Liga kunnen dankzij de toestellen jaarlijks 3.000 mensenlevens gered worden. Dat is een theoretisch cijfer, een streefcijfer, want in de praktijk valt dat onmogelijk na te gaan.

Hoe komen ze aan dat cijfer? "In Europa vinden jaarlijks gemiddeld 350.000 hartstilstanden plaats, in België ongeveer 10.000. Ongeveer 70 procent ervan gebeurt in huiselijke kringen met een gemiddelde overleving van 28 procent", zegt dr. Nicolas Mpotos, urgentiearts bij het AZ Sint-Lucas in Gent.

"De overleving wordt in sterke mate beïnvloed door het snel starten van basisreanimatie door een omstander en het snel toedienen van een eerste schok in geval van een schokbaar ritme, wat de kans op overleven kan verdubbelen tot verdrievoudigen. Vandaag wordt gemiddeld slechts een op de vier van de slachtoffers gereanimeerd door een omstander. Een verdubbeling hiervan zou in een ideaal scenario tot 3.000 extra levens kunnen redden in België."

Om levens te redden moet je met het toestel kunnen omgaan. Dat blijkt niet zo moeilijk, omdat de AED met gesproken boodschappen aangeeft hoe je hem moet gebruiken. Toch organiseert het Rode Kruis Vlaanderen opleidingen sinds 2007, het jaar waarop de AED's hun intrede deden in onder andere treinstations, stadions, scholen en supermarkten.

De cursus duurt 3 uur en wordt gegeven in groepjes van 15 deelnemers. Doel is de toestellen vlot te leren gebruiken. "Want elke gewonnen minuut staat immers voor 10 procent meer overlevingskans", heet het. "Het aanleren van reanimatievaardigheden en gebruik van een AED is van groot belang", zegt dr. Mpotos. "Als we willen streven naar betere overleving zal in eerste plaats het sensibiliseren en opleiden van de bevolking in levensreddende handelingen belangrijker en doeltreffender zijn dan lukraak toestellen te verspreiden."

Meest gelezen