N-VA wil vrije meningsuiting inperken voor "collaborateurs van terrorisme"

Het lijkt regeringspartij N-VA menens met de inperking van de vrijheid van meningsuiting voor "collaborateurs van terrorisme". Daags na een tweet van Vlaams parlementslid Annick De Ridder komt Kamerfractieleider Peter De Roover met een zes pagina's tellend betoog om de grenzen van de vrije meningsuiting scherper te stellen. Onnodig, vindt de SP.A, want het volstaat de bestaande wetten gewoon streng toe te passen. Groen vindt dat de N-VA toegeeft aan de terroristen.

Dat hij zich op glad ijs begeeft, beseft De Roover. "In principe sta ik achter een heel verregaand, zelfs principieel onbeperkt recht op vrije meningsuiting." Als verantwoording om die principes niettemin aan de kant te schuiven, herhaalt de N-VA'er de woorden van partijgenoot en vicepremier Jan Jambon: "we zijn in oorlog". En hij trekt de lijn naar de collaboratie. "Elke vijand telt bondgenoten in het binnenland. Die worden ook altijd bestreden."

Dat collaborateurs worden aangepakt is en blijft de normale regel, vervolgt de ere-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. "Doen we dat vandaag ook en doen we het voldoende?", werpt De Roover op. "Tolerantie wordt op een bepaald ogenblik slapheid en zelfs vijand van zichzelf. Het gebrek aan reactie tegen de binnenlandse collaborateurs met de tegenstander biedt meteen ook zuurstof aan die tegenstander, want niemand respecteert samenlevingen die zichzelf niet doen respecteren."

"Bepalen van grenzen mag geen taboe zijn"

"We moeten het debat durven voeren", vindt het N-VA-kopstuk. "Collaborateurs met vijanden die onze vrijheid en veiligheid belagen, moeten worden bestreden, ook als ze zich beperken tot woorden. Wie die basisregel negeert, rest slechts het lot de oorlog te verliezen."

Radicalisme op zich is niet strafbaar, erkent De Roover. "Dat wordt het echter wel wanneer bepaalde grenzen worden overschreden, in het bijzonder wanneer de radicale gedraging uitmondt in het aanzetten tot haat, gewelddadig gedrag of zelfs terrorisme", argumenteert hij. "Het gaat dus niet over de vraag of er grenzen zijn, wel over de juiste ligging ervan."

Het bepalen van die grenzen mag geen taboe zijn, vervolgt de N-VA'er. "Eigenlijk kunnen politie en gerecht pas echt optreden wanneer woorden feiten worden. Maar in tijden van oorlog vallen woorden uiteraard ook al onder het arsenaal aan vijandelijkheden", zo trekt hij de vergelijking met de propaganda van de nazi's en de Sovjet-Unie.

"Niet gericht tegen één godsdienst"

Ons samenlevingsmodel zal volgens De Roover "geen stand houden als we het niet actief verdedigen". "Onze samenleving overleeft niet als wit blad dat naar goeddunken kan beschreven en ingevuld worden. Er zijn randen aan dat blad en de basisbeginselen staan niet ter discussie. Vrijblijvende woordenbrij en kaarsen aansteken of kransen leggen, volstaat echter niet. Het is niet genoeg de Verlichting te bepleiten opdat de waarden ook door inwijkelingen uit de hele wereld zouden worden aanvaard."

Terechte terughoudendheid mag geen alibi zijn om alleen maar te gedogen, besluit De Roover. Zelfs al beseft hij dat repressie de basis kan leggen voor "generatielange rancune". De N-VA'er merkt nog op dat zijn betoog niet pro of contra godsdiensten is of tegen één bepaalde godsdienst. "Dat vele moslims perfect functioneren binnen onze samenleving, kan niet ontkend worden. Dat vanuit die geloofsgemeenschap vandaag een discours wordt verspreid dat fundamenteel ingaat tegen het model waar wij voor staan, mag natuurlijk evenmin bedekt worden, zelfs niet met de mantel van de multiculturele liefde", klinkt het nog.

N-VA is niet de eerste partij van de federale coalitie die de controversiële kwestie aansnijdt. Eerder dit jaar kwamen de Franstalige liberalen van de MR al met een wetsvoorstel om de "verheerlijking van terrorisme" strafbaar te stellen. In 2004 werkten MR en PS zelfs samen een wetsvoorstel in die zin uit.

"N-VA bepleit iets dat al bestaat"

De SP.A vindt dat er niets aan de wetgeving hoeft te veranderen. "Het sympathiseren met of verheerlijken van terreur kan door de rechter geïnterpreteerd worden als aanzetten tot haat of geweld, dat is al eerder gebeurd", luidt het. "Een expliciete wetswijziging zoals in Frankrijk is dus niet nodig. De bestaande wetten moeten voor de SP.A streng worden toegepast.

"De regering zou beter de opvolging van geradicaliseerden op punt stellen in plaats van ballonnetjes op te laten", aldus nog de SP.A. "De opvolging van teruggekeerde Syriëstrijders en haatpredikers is vandaag, 19 maanden na de eerste aanslagen, nog steeds niet in orde. Dat is niet alleen heel erg dringend, maar zelfs onbegrijpelijk."

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) vindt dat de N-VA met een mogelijke inperking van de vrije meningsuiting toegeeft aan de terroristen. Hij wijst er ook op dat in sommige landen zelfs nationalisme als terreur wordt gebrandkmerkt.

Ook coalitiepartners CD&V en Open VLD reageren lauw. Bij CD&V geeft men geen commentaar op wat men een "ballonnetje" van N-VA noemt. Open VLD neemt er afstand van. "Wie de vrijheid van meningsuiting verbiedt, doet de vrijheid verdwijnen. Niet de mening. Die blijft, je zal ze alleen nog moeilijker zien", luidt het in een tweet.

Meest gelezen