Wetsvoorstel voor betere postnatale verzorging aan huis

Nu minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vorig jaar de "ligduur" van kersverse moeders verminderd heeft, is er nood aan postnatale zorg die overal even goed is. De drie meerderheidspartijen dienen daarover een wetsvoorstel in, schrijft De Standaard.
AMELIE-BENOIST / BSIP

"In veruit de meeste gevallen is het perfect mogelijk om snel terug naar huis te gaan, als de thuiszorg klaar staat om de pas bevallen vrouw te ondersteunen", zegt Vlaams Parlementslid Peter Persyn (N-VA). Te weinig ouders weten echter dat ze hier recht op hebben. Het aanbod moet beter bekendgemaakt worden.

In sommige regio's in Vlaanderen is er wel een tekort aan vroedvrouwen en aan kraamverzorgenden, waardoor het risico bestaat dat kwetsbare vrouwen en gezinnen als eersten uit de boot vallen.

Daarom dient Persyn samen met Katrien Schryvers (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD) een wetsvoorstel in. De meerderheidspartijen vragen daarin onder meer dat de opleidingsmodule kraamzorg voor verzorgenden overal in Vlaanderen wordt aangeboden.

De opleiding van vroedvrouwen moet meer aandacht besteden aan thuiszorg, in lessen én stages. Daarnaast moeten vroedvrouwenpraktijken gestimuleerd worden om zich beter te organiseren, digitalisering incluis, en moeten er vroedvrouwenkringen opgericht worden die wachtdiensten kunnen organiseren.