Belg verdient gemiddeld 3.414 euro bruto per maand

In 2014 hebben Belgische werknemers gemiddeld 3.414 euro bruto per maand verdiend. Dat blijkt uit de recentste cijfers van de FOD Economie. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen.

In 2014 heeft een voltijds tewerkgestelde werknemer in België gemiddeld 3.414 euro per maand verdiend. Tegelijk benadrukt dat de FOD Economie dat dit gemiddelde niet de beste maatstaf is om het loonzakje van de Belg weer te geven. Twee derden van de loontrekkenden ontvangen immers een lager salaris.

De mediaan ligt op een brutoloon van 2.976 euro per maand. Dat betekent dat de helft van de Belgische werknemers meer verdient dan dit bedrag, de andere helft minder. Bij de extremen valt op dat tien procent van de werknemers minder dan 2.220 euro bruto per maand verdient. Aan de andere kant van dit spectrum verdient 10 procent van de loontrekkenden een bedrag hoger dan 5.178 euro bruto per maand.

Vrouwen versus mannen

Ook in 2014 lag het gemiddelde loon van vrouwen lager dan dat van mannen. Vrouwen die voltijds werkten, verdienden zes procent minder dan mannen die voltijds werkten.

Veel vrouwen werken echter deeltijds, waardoor ook dit cijfer een ietwat vertekend beeld geeft. De analyse van alle werknemers samen (alle vrouwen en mannen die deeltijds én voltijds werken) brengt een ander cijfer aan het licht. Daaruit blijkt dat het gemiddelde brutoloon van vrouwen in 2014 liefst twintig procent lager lag dan dat van mannen.

Directeurs versus kelners en barmannen

In de petrochemische sector lagen de lonen in 2014 het hoogst, met een gemiddeld brutoloon van 5.196 euro. De "maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting" (een onderdeel van de dienstsector) verdiende dan weer het minste met 2.279 euro bruto per maand.

Wat specifieke beroepen betreft, verdienden directeurs van grote ondernemingen het meeste met een gemiddelde brutomaandloon van 9.253 euro het meeste. Kelners en barmannen verdienden met een gemiddeld brutomaandloon van 2.156 euro het minste.

Hoofdstad versus Westhoek

Geografisch loont het in Brussel, Vlaams-Brabant of Waals-Brabant te werken. De hoogste gemiddelde lonen vielen immers daar te rapen. Brussel-hoofdstad spande in 2014 de kroon met een gemiddeld brutomaandloon van 3.908 euro, gevolgd door de arrondissementen Halle-Vilvoorde (3.621 euro) en Leuven (3.610 euro).

In het arrondissement Dinant verdienden werknemers in 2014 het minst met een gemiddeld brutomaandloon van 2.592 euro. De arrondissementen Marche-en-Famenne (2.688 euro) en Bastenaken (2.703 euro) vervolledigen deze top 3.

Op de vierde plaats staat het arrondissement Veurne met een gemiddeld brutomaandloon van 2.730 euro. Wat Vlaanderen betreft, was dit daarmee het arrondissement waar in 2014 het minste geld te rapen viel. De volgende Vlaamse arrondissementen in deze lijst waren Eeklo (plaats 11), Diksmuide (plaats 13), Tongeren (plaats 14) en Ieper (plaats 15).

Meest gelezen