Uplace dient nieuwe bouwaanvraag in (zoals aangekondigd)

Uplace heeft een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Dat had CEO Jan Van Lancker aangekondigd nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vorige bouwvergunning had vernietigd. Uplace heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe aanvraag wordt goedgekeurd.
Nicolas Maeterlinck

Op 5 juli jongstleden heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van Uplace vernietigd. Ze deed dat omdat die bouwvergunning was uitgereikt op basis van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat eerder eveneens gedeeltelijk was vernietigd.

In februari 2016 heeft de Vlaamse regering een nieuw GRUP goedgekeurd. Het is op basis van dit GRUP dat Uplace nu een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning indient. Al op 5 juli zelf had CEO Van Lancker in "Terzake" gezegd dat te zullen doen.

Openbaar onderzoek

Concreet start nu op 3 augustus een nieuw openbaar onderzoek over de nieuwe aanvraag. Dat duurt zestig dagen. Gezien het al de elfde keer is dat Uplace aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen, heeft Uplace er alle vertrouwen in dat de bouwvergunning zal worden toegekend.

"Na toekenning van deze vergunning zal het project opnieuw volledig vergund zijn en kan begin 2017 de eerste steen worden gelegd. Als alles volgen plan verloopt, zal het complex in het voorjaar van 2019 de deuren kunnen openen", meent woordvoerder Mieke De Sutter.

"Nieuwe GRUP is niet geldig"

In een reactie laat schepen in Leuven Carl Devlies (CD&V) weten dat het stadsbestuur een nieuwe bouwvergunning zeker opnieuw zal aanvechten. "Deze zal immers gebaseerd zijn op het nieuwe GRUP, dat volgens ons niet geldig is en waarvan we daarom eveneens bij de Raad van State de vernietiging bepleiten. We zullen daarom tijdens het openbaar onderzoek onze bemerkingen overmaken en een eventueel nieuwe vergunning zeker opnieuw betwisten", aldus Devlies. Hij wijst er voorts op dat ook tegen de milieuvergunning nog een vernietigingsprocedure loopt.

Meest gelezen