5 miljoen euro boete voor VW in Italië

De Duitse autobouwer Volkswagen is in Italië veroordeeld tot een boete van 5 miljoen euro wegens "dieselgate". Dat is het schandaal waarbij VW sinds 2009 sjoemelsoftware in diesels had ingebouwd waardoor de uitstoot lager lag tijdens een controle van de uitstoot dan in werkelijkheid.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

Volgens de mededingingsautoriteiten in Italië (AGCOM) heeft Volkswagen zich bezondigd aan "ongepaste commerciële praktijken".

Daarnaast heeft het de consumenten voorgelogen die waarschijnlijk een andere auto zouden hebben aangeschaft indien de juiste uitstootwaarden bekend waren geweest. De Italiaanse toezichthouder tilt er erg zwaar aan dat Volkswagen in advertenties precies de nadruk legde op milieukwesties, met speciale aandacht voor de uitstoot van vervuilende stoffen. De 5 miljoen euro boete is het maximum dat de AGCOM in deze omstandigheden kan opleggen.

In totaal zijn in Italië bijna 650.000 auto's betrokken bij het schandaal. Wereldwijd gaat het om 11 miljoen auto's.

In de Verenigde Staten heeft Volkswagen een eerste akkoord gesloten om een schadevergoeding te betalen van 15 miljard dollar aan eigenaars van auto's met de sjoemelsoftware.

Volkswagen heeft in het eerste semester een provisie van 1,6 miljard euro opzijgezet om eventuele juridische kosten te betalen. Die provisie wordt toegevoegd aan de 16 miljard die VW al in 2015 opzij had gezet voor het schandaal. Daardoor had VW in 2015 een netto verlies van 1,6 miljard, het eerste verlies sinds 20 jaar.