Duitse asielzoekers integreren als goedkope arbeidskrachten

In Duitsland is sinds dit weekend een nieuwe integratiewet van kracht. De bedoeling is onder meer om 100.000 jobs te creëren voor asielzoekers. Daarmee zullen ze 80 eurocent per uur verdienen, bovenop hun uitkering van 700 tot 800 euro.

Duitsland had al een systeem om langdurig werklozen opnieuw in de arbeidsmarkt te integreren. Het gaat om eenvoudig werk, zoals het onderhoud van straten en parken, waarmee ze ongeveer 1 euro per uur verdienen, een surplus op hun uitkering. Ze mogen niet langer dan zes maanden in dienst blijven.

Niet-erkende vluchtelingen konden tot nu toe nog geen gebruik maken van dit systeem. Daar komt dus verandering in. Dat ze minder verdienen dan Duitse werklozen komt doordat veel jobs zullen gecreëerd worden in opvangcentra. Ze hebben dus geen verplaatsingskosten. Moeten ze zich toch verplaatsen, dan worden ze daarvoor vergoed.

De juiste aanpak?

Of de "goedkope" jobs voor asielzoekers een goed idee zijn, valt nog af te wachten. Arbeidsmarktexperts zijn erover eens dat ze doeltreffend zijn om het arbeidsethos van langdurig werklozen aan te scherpen. Asielzoekers daarentegen, hebben vaak wel zin om te werken, maar missen essentiële vaardigheden, zoals een goede kennis van het Duits.

Ook de werkgevers staan niet te springen. Asielzoekers mogen alleen aanvullend werk uitvoeren, jobs waarvoor bedrijven en organisaties niet op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen. En dat soort jobs is niet dik gezaaid. Veel werkgevers zien meer heil in het bijspijkeren van de talenkennis om asielzoekers een nuttige bezigheid te geven zodat ze meer kansen maken om echt werk te vinden.