Holding boven Optima Bank leed verlies van 30,5 miljoen

Optima Group, de holding boven de failliete Gentse Optima Bank, heeft in het boekjaar 2014-2015 een verlies van 30,5 miljoen euro geleden. De toplui van de groep zeggen dat de "ordentelijke afbouw van de bank onmogelijk is gemaakt" door de schuld van toezichthouder Nationale Bank.

Op 15 juni werd Optima Bank door de Gentse rechtbank van koophandel failliet verklaard. Daardoor zijn de aandelen nu gewaardeerd op een euro, een waardevermindering van 29,1 miljoen euro. Na verrekening van belastingen bedraagt het verlies iets minder dan 30,45 miljoen euro. Optima Group is voor 98% aandeelhouder van de failliete Optima Bank.

De jaarrekening werd eind juni ingediend bij de Nationale Bank, maar opvallend is dat bedrijfsrevisor E&Y, het vroegere Ernst & Young, de jaarrekening heeft afgekeurd omdat die "geen getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van Optima Group".

In de toelichting bij de jaarrekening leggen de toplui van Optima de schuld voor het faillissement van de bank bij de Nationale Bank, die als toezichthouder optreedt. Volgens bestuurder Jeroen Piqueur en voorzitter Marc Debaets is gebleken dat "de ordentelijke afbouw van de bank onmogelijk is gemaakt... en dat om redenen die nadien zullen worden verduidelijkt".

Nog volgens het verslag zal Optima Group waarschijnlijk geliquideerd worden. Piqueur is voor 42% eigenaar van Optima Group en voor 7% van de vastgoedpoot Optima Global Estate.

De verliezen zijn niet hoopvol voor de spaarders en bevoorrechte schuldeisers van de bank. Die zullen wellicht beroep moeten doen op het Garantiesfonds dat door de banksector is opgericht. Spaarders kunnen daar tot 100.000 euro terugbetaald krijgen.