N-VA wil meldpunt voor dokters die valse ziektebriefjes schrijven

Dokters die te gemakkelijk ziektebriefjes uitschrijven. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel zoekt al langer naar mogelijkheden om het uitschrijven van valse ziektebriefjes tegen te gaan. Een meldpunt waar adviserende geneesheren dit misbruik kunnen melden, is een nieuw idee. Een kliklijn mag het niet heten, want “het is niet de bedoeling dat iedereen zijn buur en diens huisarts kan aangeven", zegt Van Peel in Het Laatste Nieuws.

“Het is geenszins de bedoeling om een heksenjacht te voeren”, zegt Van Peel over haar idee. “Het uitschrijven van een ziekteattest is geen wetenschap. Maar manifest oneigenlijk schrijfgedrag moet in kaart te brengen zijn.” Daarom denkt Van Peel dus aan een meldpunt waar adviserende geneesheren terecht kunnen als ze merken dat collega’s wel heel gemakkelijk ziektebriefjes uitschrijven.

“Slechts paar rotte appels”

Hoe het beoogde meldpunt concreet in zijn werk zal gaan, blijft nog onderwerp van debat. “Het is vooral de bedoeling een kader te bieden voor adviserende geneesheren, waar ze terecht kunnen met informatie over collega-artsen”, legt Van Peel uit in de krant. Ze benadrukt ook dat de geviseerde artsen “slechts een paar rotte appels zijn, maar zij werken mee aan de sociale fraude van de patiënt.

Van Peel schat dat ruwweg “95 procent van de huisartsen zeer correct omgaat met het uitschrijven van ziektattesten”. “Het zijn die overige 5%, de rotte appels, die consequent en manifest ziekteattesten blijven uitdelen. Zij worden na een tijd bekend bij een grote groep patiënten. Ik spreek uit eigen ervaring."

Die minderheid schaadt volgens Van Peel “een hele beroepsgroep én werkt mee aan sociale fraude. De vele artsen die wel correct werken en ter zake de deontologie respecteren, worden door de berichtgeving immers mee in diskrediet gebracht. Denk maar aan de stakingen bij Belgocontrol en de cipiersstaking, waarbij de stakers een ziektebriefje binnenbrachten om op die manier toch hun volledig loon te ontvangen in plaats van een stakersvergoeding”, stelt Van Peel.

RIZIV

Het beoogde meldpunt is bedoeld voor adviserende geneesheren. Die gaan voor het ziekenfonds na of een patiënt voldoet aan de voorwaarden om een vergoeding van het ziekenfonds te ontvangen. Van Peel wil de adviserende geneesheren weghalen bij de ziekenfondsen en onderbrengen bij het RIZIV.

Volgens Van Peel zouden de adviserende geneesheren zo onafhankelijker kunnen werken. Nu zijn de ziekenfondsen volgens Van Peel financieel niet gebaat bij te strenge controles van de artsen omdat ze door de overheid betaald worden op basis van het aantal uitkeringen dat ze geven.

“Alle adviserende geneesheren samenbrengen onder het RIZIV neemt dat spanningsveld weg én zo kan je inzetten op het melden van oneigenlijk schrijfgedrag", besluit Van Peel.

In juni had Van Peel er ook al voor geijverd om ook de controleartsen bij het RIVIZ onder te brengen, die door de werkgever kan worden ingeschakeld om te laten controleren of een werknemer wel degelijk te ziek is om te komen werken.