Terreur doet tijdelijke werkloosheid stijgen

De voorbije maanden is het aantal tijdelijke werklozen in ons land met 10 procent gestegen. DAt heeft te maken met de regen, maar ook met de terreurdreiging.

De stijging is de eerste toename in drie jaar, en is te wijten aan de overvloedige regen in het voorjaar, én in de nasleep van de terreuraanslagen van 22 maart.

Bedrijven die door de terreurdreiging hinder ondervonden, konden een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De tijdelijke werkloosheid steeg trouwens het sterkst in Brussel.

De tijdelijke werkloosheid om economische redenen is de voorbije maanden overigens verder gedaald, omdat de economie geleidelijk heropleeft.