Uw wasbeer of waterhyacint is voortaan strafbaar

De wasbeer, de grijze eekhoorn, de heilige ibis of de waterhyacint. Het zijn maar enkele van de 37 dieren en planten die op de Europese zwarte lijst van invasieve exoten staan. Sinds 3 augustus mogen deze soorten niet langer gehouden, gekweekt, verkocht of getransporteerd worden.

Exoten worden door mensen binnengebracht in gebieden waar ze van nature uit niet voorkomen. “Een uitheemse soort wordt pas als invasief beschouwd als hij in staat is om zich explosief voort te planten en wanneer hij een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit”, zegt Maurits Vandegehuchte van het Agentschap van Bos en Natuur.

Niet alle exoten zijn dus schadelijk. Zo vormt de tomaat, die ooit ook werd ingevoerd, geen enkel probleem volgens Vandegehuchte. “De variëteiten op deze lijst kunnen echter de inheemse soorten verdringen, voor overlast zorgen, drager zijn van ziekten en zelfs een nadelige impact op de economie hebben”.

Europese aanpak

Er was nood aan zo’n Europese lijst, zegt Vandegehuchte: “Invasieve exoten houden zich niet aan de landsgrenzen. Als er geen overkoepelende aanpak komt, duurt het niet lang voor een soort terug opduikt in een land”. Niet alle 37 dieren en planten komen in België voor, maar het is belangrijk dat dat ook zo blijft. “Sommige dieren zijn zo inventief in hun overlevingsstrategie en hun ecologisch patroon, dat het heel erg moeilijk is om die niet te laten ontsnappen”.

Toch komt er ook kritiek, voornamelijk uit de hoek van de handelaars en de hobbyisten. Willy Thieleman van de vzw Aviornis vindt de lijst een spijtige zaak: “We willen veel van deze dieren of planten van de lijst, want als wij ze niet meer mogen houden dan gaan ze uitsterven”.

Overgangsperiode

De maatregelen zijn sinds 3 augustus van kracht, maar er geldt een overgangsperiode. Om de commerciële impact te beperken, kunnen handelaars hun voorraden nog tot volgend jaar verkopen. Daarnaast mogen particulieren hun dieren houden tot ze een natuurlijke dood sterven op voorwaarde dat ze niet kweken en niet kunnen ontsnappen.

Europa hoopt op die manier de dieren en planten die op de zwarte lijst voorkomen op een natuurlijke manier te laten verdwijnen. Dit is trouwens nog maar het begin, want er wordt verwacht dat de lijst de komende tijd nog zal uitbreiden.

Ter controle wil het Agentschap van Bos en Natuur in eerste instantie inzetten op preventie, om te voorkomen dat nieuwe soorten binnenkomen bij ons. Als er echter toch inbreuken zouden vastgesteld worden, zal er inspectie komen.

De opvallendste exoten

  • Waterhyacint
  • Grijze eekhoorn
  • Wasbeer
  • Rode neusbeer