Een op de drie Belgen doet inkopen over de grens

Een op de drie Belgen trekt minstens één keer per jaar de grens over om voeding en drank aan te kopen. Bijna een kwart doet dat meerdere keren per jaar. Samen zijn de grensaankopen in 2015 goed voor een totaal bedrag van 723 miljoen euro. Dat is 40 procent meer dan in 2008. Dat blijkt uit een marktonderzoek.

Uit het onderzoek komt een duidelijk profiel van de Belgische grensshopper naar voren. Het gaat om consumenten die meestal niet trouw zijn aan één winkel en die prijsgevoelig zijn. Hij of zij woont gemiddeld op 18 kilometer van een van onze buurlanden Nederland, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk.

Volgens Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, zitten vooral de grensaankopen in Frankrijk in de lift. Hoewel ze nog niet op het peil van Nederland zitten, halen ze in 2015 de kaap van de 100 miljoen euro, dubbel zo veel als in 2010. Een supermarkt als Auchan in Roncq, net over de Franse grens, mikt expliciet op Vlaamse klanten en heeft een tweetalige website.

Belgen die al inkopen over de grens hebben gedaan, zijn van plan om dat vaker te doen en nog meer voedingsproducten in het buitenland in te slaan. Fevia vreest dat de Belgische economie daardoor nog eens 150 miljoen euro zal mislopen.

De voedingsindustrie eist maatregelen om de evolutie een halt toe te roepen en de competitiviteit van de sector te versterken. "We hebben immers al hogere btw-tarieven dan onze buurlanden, een verpakkingsheffing, hogere accijnzen, het Groene Punt, de gezondheidstaksen, enzovoort", zegt Jean Eylenbosch, voorzitter van Fevia. Er mogen volgens hem geen extra belastingen of heffingen op voeding en dranken meer bijkomen en de loon- en energiekostenhandicap in vergelijking met de buurlanden moet worden weggewerkt.