Politiebonden gerustgesteld door betere bewapening

De politiebonden zullen voorlopig niet actievoeren voor meer beveiliging na de aanslag in Charleroi. Dat hebben de bonden aangekondigd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Ze zijn naar eigen zeggen gerustgesteld met het vooruitzicht op betere bewapening. Zo zullen politie-inspecteurs in sommige omstandigheden hun wapen de klok rond kunnen dragen.
Archieffoto

De vakbonden spreken van een constructieve vergadering, vanmorgen op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. Naast de vier politievakbonden waren ook de vertegenwoordigers van OCAD, de federale politie, de Vaste Commissie Lokale Politie en het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken aanwezig.

Alle beschermingsmaatregelen die nu al van kracht zijn, zijn nog eens tegen het licht gehouden en bevestigd. Er zijn ook een aantal bijkomende maatregelen. Wat is er beslist?

Zwaardere wapens

Minister Jambon gaat de veiligheid van de agenten meer nationaal regelen en minder overlaten aan de lokale zones. Hij werkt aan een KB waarmee het mogelijk wordt om voor heel het land te beslissen wanneer agenten hun wapen mee naar huis mogen nemen. De minister zal ook kunnen bepalen wanneer agenten tijdelijk hun wapen 24 uur per dag mogen dragen.

Daarnaast wordt gekeken om de politie nieuwe, zwaardere wapens te geven, onder andere machinegeweren. Er komt ook bijkomend syndicaal overleg over de normen van de munitie. "Terroristen beschieten ons met oorlogsmunitie, daar zijn onze wapens niet tegen opgewassen", zegt Patrick Roijens van VSOA.

Beveiliging van politiekantoren

Er komt een werkgroep om algemene veiligheidsmaatregelen voor alle politiezones op te leggen. Daarbij gaat het onder meer over de veiligheid van gebouwen.

Aan elke lokale politiezone wordt ook gevraagd om een eigen risicoanalyse te maken met betrekking tot de beveiliging van het personeel, de politiekantoren en de operationele werking. "We zullen zien wat het effect is", zegt Eric Picqueur van ACOD. "In het najaar volgt er een evaluatie van het systeem."