Syriërs voortaan nog slechts kort in asielcentrum

Asielzoekers die zo goed als zeker erkend zullen worden en in België mogen blijven, zullen voortaan maximaal vijf à tien dagen in een asielcentrum moeten doorbrengen. Het gaat bijvoorbeeld om Syriërs. Bedoeling is dat ze daarna rechtstreeks naar een lokaal OCMW gaan en meteen starten met hun integratie.
AFP or licensors
Syrische vluchtelingen in het Zaatari-kamp in Jordanië.

Het nieuwe opvangmodel, dat al in het regeerakkoord stond, maar door de vluchtelingencrisis nooit uitgevoerd kon worden, moet ervoor zorgen dat OCMW's sneller aan de slag kunnen met de integratie van asielzoekers.

"En omgekeerd weten zij die in het asielcentrum moeten blijven al wat hen te wachten staat", zegt de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en ­Migratie Theo Francken (N-VA). "Zij krijgen geen valse hoop meer. Met hen kunnen we ook sneller inzetten op de terugkeer."

Het kabinet-Francken verduidelijkt tegenover Belga wel dat elke Syriër nog steeds de asielprocedure moet doorlopen. "Dat kan maanden in beslag nemen", luidt het. Maar zij die een grote kans op erkenning hebben, kunnen dus ondertussen wel al bij lokale opvang-initiatieven terecht. Francken benadrukte nog dat collectieve opvang het uitgangspunt van het beleid vormt.

"Individuele opvang wordt voorbehouden voor kwetsbare groepen en mensen die een serieuze kans maken op erkenning als vluchteling."

"Bed bad brood"

Syriërs die terechtkomen in die individuele opvang, krijgen van de OCMW's dezelfde "bed bad brood"-regeling en begeleiding die andere asielzoekers in de collectieve opvang krijgen.

Financiële steun van de OCMW's kunnen ze pas krijgen, nadat hun asielaanvraag werd goedgekeurd en ze dus het vluchtelingenstatuut verkregen hebben.

Tevreden

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de koepel­organisatie voor OCMW's, ­reageert tevreden.

"Kleinschaligere opvang is beter voor de integratie en zorgt ervoor dat ze sneller op hun eigen benen staan", zegt stafmedewerker ­Fabienne Crauwels. "Voor de OCMW's is het ook beter om de mensen al te leren kennen tijdens hun procedure. Ze kunnen sneller een band opbouwen en de zoektocht naar een huis opstarten."

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen juicht toe dat er meer aandacht is voor integratie, maar stelt zich toch vragen. "Het 'sorteren' op basis van land van herkomst is mogelijke discriminatie", zegt woordvoerster Charlotte Vandycke.

Bij Fedasil luidt het eveneens dat dit nieuwe opvangmodel al ingeschreven was in het regeerakkoord van 2014, en zelfs al in een testfase zat, maar door de asielcrisis van 2015 'on hold' was gezet.

Door die asielcrisis gingen het aantal plaatsen pijlsnel de hoogte in. Momenteel is Fedasil het aantal opvangplaatsen aan het afbouwen. Begin 2016 waren er nog 35.000 opvangplaatsen, op termijn moeten dat er 10.000 minder worden." Wanneer het nieuwe opvangmodel praktijk wordt in plaats theorie is nog niet duidelijk. Maar ook Fedasil is positief: "Integratie in België wordt er makkelijker door en dat is zeker een voordeel".