"Medische vragenlijsten verzekeraars schenden privacywet"

De medische vragenlijsten van verzekeraars respecteren vaak de wet op de privacy niet. Dat zegt Test-Aankoop, dat de lijsten van twaalf verzekeraars geanalyseerd heeft. In drie op de vier lijsten staan vage en overbodige vragen, zegt Test-Aankoop, dat dreigt met gerechtelijke stappen. Ook respecteren bijna alle maatschappijen de vertrouwelijkheid van de gegevens niet.
GARO/PHANIE

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet is vaak een schuldsaldoverzekering verplicht. Om een schuldsaldoverzekering te kunnen krijgen, moet de cliënt een medische vragenlijst invullen die als doel heeft om het overlijdensrisico van de verzekerde vast te stellen en de premie te bepalen.

De privacywet bepaalt dat de informatie die met de vragenlijst over de consument wordt verzameld, adequaat, relevant en niet buitensporig mag zijn. En daar wringt volgens Test-Aankoop het schoentje.

De consumentenorganisatie analyseerde de lijsten van twaalf verzekeraars en kwam tot de vaststelling dat slechts drie van hen voldoen aan de wet op de privacy en de wet op de verzekeringen.

Bijna in alle onderzochte vragenlijsten vond Test-Aankoop vragen als "volgt u een behandeling bij een kinesitherapeut, homeopaat of psychotherapeut?", "lijdt u aan angsten?", "hebt u al een blaasontsteking gehad? " of zelfs "hebt u al verkoudheden gehad?". "Dat zijn allemaal vage en excessieve vragen en ze hebben geen betrekking op een aandoening die het overlijdensrisico verhoogt", zegt Test-Aankoop. Volgens de consumentenorganisatie schenden ze dan ook het recht op privacy.

Test-Aankoop heeft de negen verzekeringsmaatschappijen in gebreke gesteld. De maatschappijen hebben drie weken de tijd om hun lijsten aan te passen. "In geval van weigering of uitblijven van antwoord, zal Test-Aankoop verdere juridische stappen bekijken", zo zegt de organisatie in een mededeling.

Vertrouwelijkheid

Nog erger is het gesteld met de vertrouwelijkheid van de medische gegevens die verzameld worden met de vragenlijsten. Wettelijk mogen de medische gegevens enkel aan een dokter van de verzekeringsmaatschappij worden overgemaakt en niet aan andere werknemers van het bedrijf. Slechts een op de twaalf maatschappijen voldeed aan deze vereiste.

De medische gegevens mogen ook niet overgemaakt worden aan derden, aan mensen van buiten het bedrijf. Op dat vlak bieden slechts drie van de twaalf verzekeraars een afdoende bescherming. De anderen eigenen zich het recht toe om de gegevens door te sturen naar andere takken binnen dezelfde groep, en zelfs naar Datassur, een samenwerkingsverband van de verzekeringsondernemingen waar gegevens worden uitgewisseld om de afhandeling van schaderegelingen te versnellen. 

Meest gelezen