IMF akkoord met Egypte over lening van 12 miljard dollar

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Egypte zijn het eens geraakt over de voorwaarden voor een kredietfaciliteit van 12 miljard dollar (10,8 miljard euro) voor het Noord-Afrikaanse land. Dat geld moet de Egyptische regering in staat stellen om de economie weer op de sporen te krijgen.
Design Pics / Ian Cumming

"Egypte is een sterk land met grote kansen, maar het heeft enkele problemen die snel moeten worden aangepakt", zegt het hoofd van de IMF-missie in Egypte in een toelichting. De Egyptische regering ziet die noodzaak volgens hem ook en wil met hervormingen de economie stabiliseren en een sterke banengroei bewerkstelligen. Sociale voorzieningen worden daarbij versterkt, zegt het IMF.

Egypte heeft beloofd zijn overheidsfinanciën te verbeteren door meer belastingen te innen en de uitgaven te rationaliseren. Zo worden brandstofsubsidies afgebouwd en wordt er btw ingevoerd, zodat investeringen in infrastructuur, onderwijs en sociale voorzieningen kunnen worden uitgebreid.

Sinds de revolutie van 2011 waarbij president Hosni Moebarak van de macht verdreven werd en de jaren nadien waarin het leger zijn verkozen opvolger in het presidentieel paleis, Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap, de deur wees, heeft het land zeer te lijden onder de politieke instabiliteit en geweld. Op economisch vlak is de deviezenreserve in bijna vijf jaar weggesmolten, is het Egyptische pond onderuitgegaan en scheert de inflatie hoge toppen.

Het IMF en Egypte sloten nu een voorakkoord op niveau van de experten. De raad van bestuur van het IMF moet nog instemmen met de lening die loopt over drie jaar.