Wie gaat aanpassing 1,6 miljoen gasmeters betalen?

Het is niet duidelijk wie de aanpassing van 1,6 miljoen Belgische gasmeters zal betalen. Zowat één derde van de gasmeters in ons land is afgestemd op de levering van laagcalorisch gas, dat uit Nederland komt. Die levering wordt afgebouwd. In het federaal regeerakkoord wordt voor de aanpassing naar hoogcalorisch gas een nationaal fonds in het vooruitzicht gesteld. Het is niet duidelijk hoe dat fonds wordt gespijsd.

België wordt voor één derde bevoorraad met Nederlands gas, van het gasveld in Slochteren. Nederland stopt echter met de exploitatie van dat veld, onder meer omdat het risico op aardbevingen te groot wordt. De leveringen aan ons land worden afgebouwd vanaf 2024 en houden volledig op in 2030.

Eén derde van België moet dus overschakelen van het laagcalorische gas, uit Nederland, naar hoogcalorisch gas. Daarvoor moeten 1,6 miljoen gasmeters worden aangepast, schrijft Le Soir. Het gaat om 1 miljoen Vlaamse gezinnen, 500.000 Brusselse en 100.000 Waalse. Volgens de krant zal de aanpassing 700 miljoen euro kosten.

Geen Vlaamse factuur betalen

In het regeerakkoord uit 2014 blikt de regering-Michel vooruit op de switch. Er staat te lezen dat er een nationaal fonds gecreëerd wordt dat voorziet in de financiering van de ombouw. "Toenmalig minister van Energie Turtelboom (Open VLD) heeft daarover verschillende keren vergaderd met het federale niveau en de deelstaten", is te horen bij Energieminister Bart Tommelein (Open VLD).

Tot een verdeling van de inspanningen is het bij die vergaderingen nog niet gekomen. Wallonië zou niet staan te springen om op te draaien voor de Vlaamse factuur, die in verhouding veel groter is dan de Waalse.