4 miljard aan belastingen zit vast: "Betere invorderingsregels nodig"

Op dit moment staat goed vier miljard aan belastinginkomsten geblokkeerd door allerhande procedures. Een groot bedrag dus dat de staat voorlopig niet kan innen. "De invorderingsprocedures moeten efficiënter", vraagt CD&V-Kamerlid Griet Smaers aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
CD&V-Kamerlid Griet Smaers

Smaers vroeg de cijfers voor de jaren 2013/2014/2015 op bij minister Van Overtveldt. "En ik schrok wel van het bedrag", vertelt het CD&V-parlementslid. Door verschillende procedures - zoals faillissementen en lopende onderzoeken door de fiscus - kan zo'n 4 miljard euro (voorlopig) niet geïnd worden door de fiscus. "In deze budgettair moeilijke tijden moeten we nog meer dan anders op zoek naar meer middelen."

Het probleem van nog niet geïnde belastingen bestaat al lang. Volgens Smaers kan het geblokkeerde bedrag substantieel naar omlaag als de fiscus inzet op betere invorderingsprocedures. "Onze invorderingsregels verschillen momenteel volgens het type belasting. Deze regels moeten voor alle soorten belastingen worden geharmoniseerd, zodat de administratie en de belastingplichtige minder rekening moet houden met verschillende regels voor elke soort belasting. Ook moeten de termijnen aangepast en gestroomlijnd worden", klinkt het.

Smaers richt zich tot minister Van Overtveldt, die volgens haar al "goede voorstellen heeft gedaan" in zijn Fraudeplan. "Nu moet hij daar effectief werk van maken", aldus de CD&V-politica. "Want er valt daar winst uit te halen."

Overigens: dat er vier miljard momenteel niet kan geïnd worden, betekent niet dat de staat dat bedrag helemaal misloopt. Uit cijfers blijkt dat uiteindelijk ruim 330 miljoen definitief niet meer kan ingevorderd worden over de jaren 2013 tot en met 2015.