"Geen racisme in Mechelse politiekorps"

Volgens de federale arbeidsinspectie leeft er géén racistische cultuur in het Mechelse politiekorps. In de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs waren daar verscheidene verhalen over opgedoken.

De federale arbeidsinspectie heeft de voorbije maanden tijdens een doorlichting vastgesteld dat er geen racistische cultuur heerst of geduld wordt in het korps van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. De doorlichting kwam er naar aanleiding van verschillende berichten in de media over vermeende gevallen van racisme, pestgedrag en discriminatie binnen het korps. Allochtone agenten zouden geen promotie krijgen, zijn overgeplaatst en zelfs ronduit weggepest.

Niets van aan dus, zegt de arbeidsinspectie. Die denkt dat de gepubliceerde verhalen na onderzoek "veel complexer en genuanceerder dan het zwart-witverhaal in de pers" zijn. Geen van de onderzochte gevallen zou beantwoorden aan wat de inspectie als pesten of discriminatie beschouwt en de meeste van de ondervraagde personen die als slachtoffer waren omschreven, hebben dat laatste volgens de inspectie ook beaamd.

De arbeidsinspectie stelt dat er binnen het Mechelse korps integendeel "een sterk diversiteitsbeleid wordt nagestreefd", dat hand in hand gaat met "een weliswaar kordaat, maar correct en sociaal personeelsbeleid".

Somers: "Eerherstel"

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) reageert erg tevreden. "Zelden is de arbeidsinspectie zo duidelijk geweest in haar conclusies en communicatie", stelt Somers. "Ik vertrouw erop dat al diegenen die eenzijdige en foutieve informatie verspreid hebben en voorbarige conclusies getrokken hebben, nu eens goed zullen nadenken en een en ander zullen rechtzetten."

Somers ziet dan wel eerherstel voor zijn korps, hij betreurt tegelijk ook dat er een "zware vertrouwensbreuk" is bij de burger door de verhalen in de media.