Geen overuren voor de koning - Van Dievel Consulting

Louis -Lodewijk- van Dievel kijkt als marketeer, "verkoper van gebakken lucht", met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit van de week. Momenteel past hij op het paleis terwijl de koninklijke familie op verlof is.

Sire,

Dank voor de mail met vakantiegroeten en goede raad die u mij per militaire Airbus liet bezorgen. Ik ben zo vrij u te wijzen op het alternatief van de militaire postduif, dewelke goedkoper is in het verbruik en die een minder grote ecologische pootafdruk heeft. Ik geef toe dat de Airbus anderzijds gevrijwaard is van natuurlijke vijanden als de buizerd, de sperwer en de kiekendief, onder dewelke de postduif dan weer gebukt gaat. Dit gezegd zijnde ben ik tevens zo vrij te betwijfelen of er daar op de koninklijke camping in Durbuy werkelijk een subtropisch microklimaat van kracht is, zoals u in uw mail beweert. Wij hebben een week van vieze regen achter de rug, Sire, dewelke danig op ons humeur inwerkt en ons tot de intieme vijand heeft gemaakt van de naaktslak, nochtans ook een onderdeel van Gods schepping.

Overuren

In uw koninkrijk, waarop ik voor de duur van uw congé payé met gestrenge hand toezie, begint het aan de vooravond van de gevreesde begrotingscontrole alweer te rommelen tussen de Vlaamse partijen die beweren een coalitie met elkaar te vormen. Men is het werkelijk over niets met elkander eens! Vergeleken met deze coalitie was het vermaledijde Paars van de al even vermaledijde Guy Verhofstadt een toonbeeld van eensgezindheid. Nu zijn het weer de liberalen die het schone plan van minister van Werk, Kristiaan met de Plaasteren Arm, over de 38-urenweek afbranden alsof het een stoppelveld na de maïsoogst ware. Ik moet u trouwens waarschuwen, Sire, dat ook uw emplooi in deze ter sprake zal komen en uw tijdsbesteding onder vuur. De liberalen willen namelijk een aantal creatieve beroepen in hun geheel vrijstellen van beperkingen qua arbeidsduur.

Hoewel intussen overduidelijk is gebleken dat blinde en zelfs halfblinde deregulering de werkende mens (en de mens zonder job) niets dan miserie heeft gebracht in ons zogenoemde Vrije Westen, en immense fortuinen in de zakken van ongrijpbare multinationals heeft getoverd, geloven onze Vlaamse liberalen (die van de Open VLD én die van de N-VA) nog altijd in de geneugten ervan en in het afschaffen van moeizaam verworven sociale rechten, wegens ouderwets, uit de tijd en uiteraard te duur. Enfin, op het lijstje van jobs die Open VLD-kamerlid Egbert Lachaert overurenvrij wil maken, staat ook uw koninklijke functie. En of u financiële compensatie of extra-vrije dagen zult krijgen voor uw supplementaire avonduren en weekenddiensten, sta me toe daar ernstig aan te twijfelen. En of uw lakeien bereid zullen zijn om u vakantiedagen te verkopen is al evenzeer een zeer groot vraagteken.

Gewapend bestuur

De politievakbonden besturen het land, of denken dat te kunnen doen, Sire, want zij hebben naar eigen zeggen de minister van Binnenlandse Zaken (u zat naast hem in de tribune bij het defilé, weet u nog?) gedwongen tot een koerswijziging van wel honderdtachtig graden! Ik probeer mij dat grafisch voor te stellen maar dat wil niet zo goed lukken. Na de dramatische terreuraanslag in Charleroi eisen zij zwaardere bewapening voor de politie en stellen zij het gewapende bestuur in de stad Antwerpen voor als lichtend en stichtend voorbeeld. Iedere agent moet met een handzame bazooka worden bewapend, dewelke hij ook mee naar huis mag nemen en in de paraplubak placeren, hulpagenten krijgen een carbuurkanon om zichzelf en de burger tegen terreur te beschermen, burgerpersoneel wordt uitgerust met peperbussen en maliënkolders en de poetsmannen en -vrouwen die de politiekantoren schoonmaken, en aldus op bescheiden wijze bijdragen aan de veiligheid van ons allen, krijgen stalen keerborstels en gepantserde poetskarretjes als verweerwapens.

Olympische Spelen

Sire, op de Spelen in Rio doen de Belgen het merkwaardig genoeg beter dan verwacht. De atleten die een medaille zouden halen, worden weliswaar voortijdig uitgeschakeld, maar de atleten die weinig of geen kans maakten, doen het dan weer wel goed en hebben de Brabançonne al drie keer laten weerklinken bij het erepodium. Had u in uw jonge jaren toch maar uw willetje doorgedrukt, tegen die van uw inmiddels hoogbejaarde ouders in, en had u toch maar voor een loopbaan als kogelstoter gekozen, dan had u nu misschien ook een medaille om de nek hangen. Helaas, mevrouw uw moeder verstopte aldoor uw kogel, kocht u een tutu en schreef u in voor de balletles, een bezigheid die zij meer met de kroonprinselijke functie in overeenstemming achtte. Ooit breekt dat trauma nog door, Sire, ik verwittig u alvast. Overigens, Sire, heb ik op twitter uw lichtelijk gefotoshopte beeltenis verspreid met de intussen inmiddels waanzinnig populaire hashtag #jesuisdirkvantichelt, een foto waarop u met een kanjer van een blauw oog prijkt.

Misschien moeten we na uw vakantie eens praten over wie uw public relations voortaan zal verzorgen, want dat Hof van u laat nogal wat kansen liggen, als ik mij deze kritiek mag permitteren.

Dienstmededelingen

Sire, ik ben zo vrij geweest om uw handtekening na te bootsen op de brief die ik naar minister van Financiën Van Overtveldt heb gestuurd met de bede om de fiscale boete van 1 miljoen waarvan VDC het slachtoffer is geworden, om sociale redenen te laten vallen. Ik dacht zo dat het meer indruk zou maken als niet alleen mijn naam en die van mijn partners Dinska Bronska en Brabançonne onder het genadeverzoek zou prijken. Ik weet wel dat Van Overtveldt die genadeverzoeken bijna blindelings goedkeurt, maar zeker is zeker.

Zekerheid is ook de reden waarom ik uw oudste zoon Gabriël nu al heb ingeschreven voor de machinistenopleiding van de NMBS. Dat is een knelpuntberoep, Sire, met een deftige pree, variabele werkuren en de gewaarborgde sympathie van de verzamelde pendelaars. Uw koters zullen hun eigen kostje moeten verdienen, vergeet dat niet. Behalve de kroonprinses natuurlijk, al zal die als ze groot is toch ook een beetje de tering naar de nering moeten zetten. Huisarts is ook een knelpuntberoep, maar daarvoor moet ge zo lang studeren en ik weet niet of er bij Hilde Crevits een studiebeurs te ritselen valt.

En tot slot, Sire, heb ik mij veroorloofd andermaal - en zonder het u te vragen - uw beeltenis in te zetten voor het goede doel, met name voor de nieuwe campagne van het Minderhedenforum. In alle grote stations verschijnt nu op blitse beeldschermen uw foto met de tekst: "Ik ben Vlaming. Mag ik ook fier zijn?", vergezeld van een knalgeel Vlaams leeuwke zonder rode klauwen, wat dus niet de officiële versie is en de Vlaams-nationalisten normaliter veel plezier zou moeten doen (dat leeuwtje zonder rode klauwen dus). Want van de campagne zelf lusten de Vlaams-nationalisten geen pap, en ik druk mij voorzichtig uit. Senator Pol Van Den Driessche heeft al heftig geprotesteerd tegen het feit dat u zich voordoet als een fiere Vlaming, en dat is - geloof ik - een bewijs dat u en ik goed bezig zijn!

Amuseer u nog op uw camping in Durbuy, maar pas op voor estafetteploegen en kwalijke bacillen in de Ourthe!

Uw dienaar, onderdaan en communications officer in spe,

Lodewijk van Dievel

lees ook