Socialistische spoorbond betaalt stakingsboetes terug aan leden

Hoewel de spoorbonden in 2008 een protocolakkoord sloten met de NMBS-directie, om wilde stakingen te vermijden, betaalt de socialistische vakbond een boete van 12,5 euro terug aan overtreders. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. N-VA en Open VLD reageren gedegouteerd.

Wie tussen 25 mei en 3 juni deelnam aan de onaangekondigde stakingen op het spoor, werd door HR Rail, de personeelsdienst van de NMBS, op het matje geroepen en kreeg een boete van 12,50 euro. Maar de leden van de socialistische spoorbond hoeven daarvoor niet zelf in de buidel te tasten. ACOD Spoor wil dat bedrag voor haar leden terugbetalen. Dat blijkt uit een pamflet dat door ACOD Spoor in West-Vlaanderen wordt verspreid. In Antwerpen zou de belofte van terugbetaling mondeling zijn gebeurd.

Het waren vooral de Franstalige vakbonden die in mei opriepen om te staken. De acties waren dan ook hoofdzakelijk voelbaar in het zuiden van het land. Dat doet vermoeden dat het initiatief om de boetes terug te betalen uit Wallonië komt. Omdat de socialistische vakbond een unitaire bond is, geldt de terugbetaling ook voor de Vlaamse stakers.

Protocolakkoord

In 2008 sloten vakbonden en de spoordirectie een procolakkoord. Toen werden regels afgesproken over onaangekondigde stakingen. Die regels moesten moest ervoor zorgen dat reizigers zo weinig mogelijk hinder zouden ondervinden van dat soort acties. Er werden ook sancties bepaald voor overtreders. Maar de socialistische spoorbond lijkt het effect daarvan nu te neutraliseren.

Maffiapraktijken

N-VA-Kamerlid Inez De Coninck vind dit shockerend. Ze wijst erop dat de vakbonden elkaar miljoenen euro dotatie krijgen. “Bovendien tekenden ze een protocolakkoord dat wilde stakingen moet vermijden en nu negeren ze dat door de boetes zelf te betalen. Ze wenden eigenlijk belastinggeld aan om wilde stakingen te financieren. Ik vind dat crimineel, dat zijn maffiapraktijken."

Nele Lijnen, Open VLD-Kamerlid, wijst op de hypocrisie van de vakbond. "In dit debat hebben ze altijd aangegeven dat die wilde stakingen niet door de beugel konden. En nu gaan ze achter de rug die boetes zelf betalen? Ik ben gedegouteerd".