"Pleiten voor de vrijlating van een terrorist is ongezien"

N-VA-Kamerlid Koen Metsu vindt het ongezien dat net nu uitlekt dat bepaalde politici er in het verleden voor gelobbyd hebben om terrorist Oussama Atar medische bijstand te geven toen die in Irak in de gevangenis zat. "Ik heb ook nog geen namen genoemd, maar ik wil dit wel verder uitspitten. Ik wil weten wat er gebeurd is, wie erbij betrokken was en wat wij op dat ogenblik al wisten over Atar."

Het afgelopen weekend werd bekend dat de veiligheidsdiensten volop op zoek zijn naar de terrorist Oussama Atar. Er wordt onderzocht of de neef van de broertjes El Bakraoui, die zich in Brussel opbliezen, ook het brein is achter die aanslagen.

Atar zat van 2003 tot 2012 in de cel in Irak, maar werd toen vervroegd vrijgelaten nadat onder andere Buitenlandse Zaken, Amnesty International en de familie Atar ervoor gelobbyd hadden om de man medische verzorging te geven, omdat die doodziek zou zijn geweest. 

N-VA-Kamerlid Metsu, ook voorzitter van de commissie Terrorismebestrijdring, noemt Atars vrijlating hallucinant. "Belgische politici hebben zich voor de kar van een gevaarlijke terrorist laten spannen. De personen die tien jaar geleden zo'n onverantwoorde keuze hebben gemaakt, zullen daar persoonlijk verantwoording voor moeten afleggen. Ik zal dit tot op het bot uitspitten."

Metsu noemde in "De ochtend" op Radio 1 nog geen namen, maar zegt: "Ik wil weten wat er gebeurd is, wie erbij betrokken was en wat wij op dat ogenblik al wisten over Atar."

Gratuite kritiek

Metsu stak niet onder stoelen of banken dat hij not amused is met de kritiek van SP.A-voorzitter John Crombez. Die uitte gisteren scherpe kritiek op de manier waarop de regering de veiligheid aanpakt. "De maatregelen die nodig zijn, zijn er niet."

Dat was volgens Metsu "een gratuite uitspraak". "Het is zijn taak als oppositielid om een beetje onrust te creëren, paniek te zaaien, maar dat is een beetje jammer." Metsu maakt zich hard dat deze regering en zijn commissie wel stappen zet en er in het verleden net van beschuldigd werd te snel te gaan. "Er wordt ongelooflijk werk verricht", verdedigt hij zich.

 

Meest gelezen