Droogte kost elke dag 33.000 hectare landbouwgrond

Elke dag gaat 33.000 hectare aan vruchtbare landbouwgrond verloren. Dat tempo ligt dertig keer hoger dan vroeger. Vooral Afrika wordt zwaar getroffen en droogte is er niet langer een crisis, maar een permanent risico.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
Een dode kaaiman in een opgedroogde rivier in Paraguay.

Wetenschappers hebben berekend dat het aandeel vruchtbare grond dat aangetast wordt door droogte met 10 tot 15 procent toenam in 1970. In het jaar 2000 was dat al gestegen tot 30 procent en dat aandeel groeit nog steeds.

Vandaag gaat er jaarlijks 12 miljoen hectare landbouwgrond verloren, oftewel 33.000 hectare per dag, dat is 30 tot 35 keer sneller dan vroeger.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Een verdroogd katoenveld in India.

Leren de droogte te overleven

Droogte is op alle continenten voelbaar maar houdt vooral Afrika in de ban. Volgens het UNCCD, het VN-agentschap dat verwoestijning bestrijdt, is twee derde van de Afrikaanse landbouwgrond vandaag veranderd in woestijn of extreem droog land.

Afrika is het op een na grootste continent ter wereld en telt 1,2 miljard inwoners in 54 landen.

“Overal ter wereld is de droogte merkbaar maar vooral de impact ervan, de migratie, is wereldwijd voelbaar. De Afrikaanse naties zijn er het ergst aan toe”, zei Daniel Tsegai, programmadirecteur bij UNCCD op de Conferentie over Droogte in Afrika, die deze week gehouden is in Windhoek, de hoofdstad van Namibië.

Op deze conferentie werd vooral de veerkracht besproken waarmee landen die het hardst getroffen worden, kunnen reageren. De bedoeling is dat deze naties droogteperiodes leren overleven en in staat zijn om op eigen kracht terug te keren naar een toestand van voor de droogte.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Een boer wandelt over zijn veld in Zimbabwe, waarop hij sinds november 2015 al drie keer graan gezaaid heeft maar door de droogte nog niets heeft kunnen oogsten.

Risicobeleid

“Droogte is niet langer een tijdelijk probleem. Het is zelfs geen crisis”, zegt Tsegai. “Droogte is een toestand die Afrika langer, sterker en ernstiger zal beïnvloeden. Het is een risico dat permanent aanwezig is. We moeten dus niet langer reactief zijn maar proactief. We hebben geen crisisaanpak nodig maar risicobeleid.”

Concreet betekent dat volgens hem dat investeringen nodig zijn op het vlak van droogtemonitoring en vroege waarschuwingssystemen voor droogte en de impact ervan, een betere kennis van de kwetsbaarheid van elk land en de toepassing van maatregelen zoals duurzame irrigatie voor oogst en vee, een goed waterbeleid met inbegrip van het recycleren en het hergebruik van afvalwater, en betere kennis over droogteresistente gewassen.

De uitkomst van de conferentie zal doorgegeven worden aan de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders. De bedoeling is ook om sterkere partnerschappen tussen de ontwikkelingslanden onderling op te zetten voor droogtestrategie en waterbeheer.

Een bijna droog waterreservoir nabij Senekal, in  de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika. De streek rond Senekal is een van de vier regio's die begin dit jaar zijn uitgeroepen tot rampgebied wegens de aanhoudende droogte.