Advocaten misnoegd over voorstel procedureboetes Francken

Zowel de Nederlandstalige, de Franstalige als de Duitstalige advocaten in ons land zijn niet te spreken over het voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om advocaten die asielzoekers bijstaan door procedures uit te putten, te sanctioneren.

Afgelopen weekend heeft staatssecretaris Francken het idee geopperd om het "onrechtmatig gebruik" van beroepsprocedures te beboeten en ook advocaten te bestraffen die zulke procedures opstarten. Op die manier wil hij het vooral asielzoekers moeilijker maken om tegen hun uitwijzing te procederen.

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) reageert bijzonder kwaad op dit voorstel. "Francken heeft het over "onterecht" procederen, maar het is niet aan de overheid - die trouwens in die zaken de tegenpartij is van de asielzoeker - om daarover te beslissen", stelt de OVB in een persbericht.

"De advocaat beslist onafhankelijk en in eer en geweten"

"Francken laat zich bovendien in met een materie, het procesrecht, die niet onder zijn bevoegdheid valt", zegt OVB-voorzitter Dominique Matthys. "De advocaat beslist onafhankelijk en in eer en geweten, of en wanneer hij zijn cliënt vertegenwoordigt en dus zijn rechten verdedigt. De advocaat, zo zegt de wet, oefent zijn beroep in alle vrijheid en onafhankelijkheid uit. Dit is voor iedere burger die bijstand nodig heeft van het grootste belang en dus voor de advocatuur levensnoodzakelijk. Dit principe op de helling zetten, komt neer op de negatie van het onvoorwaardelijke recht van eenieder om zich tot de rechtbank te richten."

Matthys betreurt ook het terugkerende gerucht, als zouden advocaten misbruik maken van procedures en hier een aardige duit voor betaald krijgen als ze pro Deo optreden. "Dit klopt niet. Advocaten worden gecontroleerd op roekeloos procederen door het Bureau voor Juridische Bijstand en kunnen daarvoor gesanctioneerd worden."

"Voorstel berust niet op onderbouwde feiten"

Ook de orde van Franstalige en Duitstalige advocaten Avocats.be verwijst het voornemen van Francken naar de prullenmand. Volgens Avocats.be berust dit voorstel "niet op onderbouwde feiten" en heeft het "een demagogisch karakter".

De orde herinnert aan haar intentie om, zoals de wet het toelaat, advocaten zelf straffen op te leggen indien ze misbruiken constateert, een intentie die ze in 2015 heeft uitgesproken na een onderhoud met de kabinetten van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Francken.