Echtscheidingen pieken na zomer- en wintervakantie

Getrouwde koppels die de echtscheiding aanvragen, doen dat opvallend vaker in maart en in augustus dan op andere momenten in het jaar. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Vakantieperiodes zouden er voor iets tussen zitten.

Wat zijn de effecten van de economische crisis op de stabiliteit van huwelijken? Met die vraag analyseerden sociologen Julie Brines en Brian Serafini van de universiteit van Washington echtscheidingsaanvragen in de Amerikaanse staat Washington tussen 2001 en 2015.

Uiteindelijk heeft hun onderzoek tot een andere conclusie geleid: getrouwde koppels die de echtscheiding aanvragen, doen dat vooral in maart en augustus. Dat zijn maanden die volgen op vakantieperiodes en dat is volgens de onderzoekers geen toeval.

Verwachtingen versus stress

Tijdens de winter- of zomervakantie zelf de echtscheiding aanvragen, vinden veel koppels taboe. Integendeel: volgens Brines en Serafini kijken veel echtparen uit naar die vakantieperiodes om hun relatie een nieuw elan te geven. "Het zijn periodes vol verwachtingen en kansen voor een nieuw begin", zegt Brines.

In realiteit zijn vakantieperiodes vaak emotioneel geladen en stresserend en stellen ze breuklijnen binnen huwelijken scherper. Volgens Brines en Serafini is het hierdoor geen toeval dat het aantal echtscheidingsaanvragen nadien piekt.

Tijdsdruk

Wat verklaart dan het verschil tussen de piek in augustus (meteen na de vakantie) en die in maart (enkele maanden na de vakantie)? In augustus is de druk volgens Brines en Serafini groter. Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en ouders willen de aanvraag achter de rug hebben nog voor hun kinderen weer naar school gaan, zo menen ze.

Na de wintervakantie speelt die tijdsdruk minder. Koppels nemen dan meer de tijd om hun financiën uit te pluizen, een advocaat te vinden of gewoon om de moed te vergaren om de stap richting een echtscheiding effectief te zetten.

Hoederecht

Bij wijze van bijkomende controle op het verband tussen vakanties en echtscheidingsaanvragen, vroegen Brines en Serafini zich af of ook andere "persoonsgebonden" aanvragen bij de rechtbank dit patroon volgen. Dat blijkt het geval. Zo pieken aanvragen in verband met het hoederecht over de kinderen eveneens in maart en augustus, terwijl aanvragen over materiële zaken zoals de verdeling van bezittingen een ander patroon volgen.

Intussen analyseren Brines en Serafini ook in vier andere Amerikaanse staten de echtscheidingsaanvragen, meer bepaald in Ohio, Minnesota, Florida en Arizona. Hoewel die staten uiteenlopende economische en demografische achtergronden hebben, geven de eerste resultaten aan dat de aanvragen ook daar pieken in maart en augustus.