Ecologische voetafdruk groeit trager dan economie en bevolking

Het tempo waaraan de ecologische voetafdruk wereldwijd groeit, ligt lager dan dat van de economische groei en de bevolkingsgroei. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De schade die de mens aan het milieu toebrengt, blijft evenwel alarmerend hoog.
WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Dat de mens een grote impact op de natuur en het milieu heeft, spreken vandaag nog weinig mensen tegen. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. Uit een nieuwe studie blijkt immers dat de ecologische voetafdruk van de mens wereldwijd trager groeit dan de economie en de bevolking. Dat staat tenminste te lezen in een artikel van de universiteit van Northern British Columbia, de universiteit van Queensland, de Wildlife Conservation Society en zes andere universiteiten, dat in Nature Communications is verschenen.

Concreet is de wereldbevolking tussen 1993 en 2009 met 23 procent gestegen. De economie groeide wereldwijd met 153 procent. Tegelijk groeide de ecologische voetafdruk van alle mensen samen met "slechts" 9 procent in die periode.

"Het is bemoedigend te zien dat de groei van de impact van de mens kleiner is dan de groei van de economie en de bevolking", zegt doctor Oscar Venter van de universiteit van Northern British Columbia. "Het betekent dat de mens efficiënter omgaat met de natuurlijke rijkdommen."

Daarnaast blijkt het vermoeden dat opkomende economieën het milieu per definitie zwaarder gaan belasten, niet zonder meer te kloppen. Op sommige plekken is dat wel het geval, op andere niet.

"Duurzame ontwikkeling blijft het na te streven doel"

Toch klinken ook onheilspellende noten in het artikel van de onderzoekers. Zo blijft de globale impact van de mens op het milieu alarmerend hoog. "Onze kaarten tonen aan dat de mens drie vierden van de planeet heeft veranderd", zegt doctor James Watson van de universiteit van Queensland. "97 procent van de plekken met de meeste biodiversiteit zijn ernstig aangetast. Het hoeft niet te verbazen dat we met een biodiversiteitscrisis kampen."

"Duurzame ontwikkeling blijft het na te streven doel", zegt doctor Venter. "Onze data tonen aan dat de wereld hiertoe in staat is. We moeten mensen in steden concentreren zodat de infrastructuur zich niet over het landschap verspreidt."

De onderzoekers hebben twee wereldkaarten verspreid die hun bevindingen in een oogopslag duidelijk maken. De eerste kaart vergelijkt de ecologische voetafdruk van de mens in 1993 met die in 2009. De tweede kaart geeft de evolutie van deze voetafdruk in dezelfde periode weer.

Meest gelezen