"Uitzetting van 16-jarige gevolg van beslissing ouders"

Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken legt de verantwoordelijkheid voor de uitzetting van een 16-jarig Kosovaars meisje bij haar ouders. Hij reageert op de heibel in de media rond een meisje uit Mechelen dat samen met haar vader is opgepakt om naar Kosovo te worden gerepatrieerd.

"In dit concrete geval waren er een asielaanvraag en verscheidene regularisatieaanvragen, zowel medisch als humanitair", zegt Roosemont in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Die aanvragen zijn telkens negatief beantwoord. Op een bepaald moment kunnen we niet stoppen en die mensen hier gedogen."

Het gezin in kwestie is in 2000 naar ons land gekomen. "Niet uit Kosovo, maar uit Duitsland", weet Roosemont. "Ze hebben dus daarvoor al een aantal jaar in Duitsland verbleven en hebben daar ook geen succes met hun asielaanvraag gehad."

Nog volgens Roosemont was het in 2003 "al duidelijk dat ze hier niet op die basis konden blijven". Twee jaar en vijf maanden om een asielaanvraag te weigeren noemt hij zelf een redelijke termijn. "We mogen niet vergeten dat het hier over een gezin gaat en dat de beslissingen voor het gezin door de ouders worden genomen." Die ouders hebben trouwens na het weigeren van hun asielaanvraag regularisatieprocedures opgestart. "De ene na de andere, zeven in totaal", aldus Roosemont, "telkens met een negatief antwoord en een bevel om het grondgebied te verlaten."

Zijn dienst valt niets te verwijten, vindt hij. "Ik vind het vooral een heel slechte beslissing van de ouders om desondanks zo lang hier te blijven. Kosovo staat trouwens op de lijst van veilige landen."

Het meisje en haar vader worden nu vastgehouden met het oog op hun repatriëring. "Op 18 augustus heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwisting het beroep ingesteld tegen de vasthouding verworpen", geeft Roosemont nog mee.