Aantal zittenblijvers blijft gestaag dalen

Het aantal leerlingen dat zijn jaar moest overdoen, is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Onderwijsminister Crevits. In het lager en middelbaar onderwijs samen waren er zo'n 1.900 zittenblijvers minder dan het jaar voordien. Een goede evolutie, al deden toch nog ruim 25.000 kinderen en jongeren hun jaar over in 2015-2016.

De dalende tendens in het aantal zittenblijvers tekent zich al enkele schooljaren af. In het basisonderwijs doet zich al even een daling voor van om en bij de 2%, in het middelbaar zelfs van ruim 4%. Een goede zaak, vertelt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) aan de vooravond van het nieuwe schooljaar.

"Zittenblijven leidt zelden tot betere schoolresultaten. De kans dat jongeren na zo'n jaar gaan spijbelen of vroegtijdig de school verlaten is bijzonder groot. Het is dus een zeer goede zaak dat scholen minder laten zittenblijven", aldus Crevits.

"Ik vind het prima dat scholen het eindoordeel over een leerling zelfs even uitstellen, en jongeren nog een tweede kans geven om zich te bewijzen tijdens de zomermaanden. Met een bijkomend herexamen, bijvoorbeeld. Want 17.000 studenten secundair die hun jaar overdoen na een C-attest: dat zijn er nog steeds veel."