De SP.A gooit Ahmet Koç buiten

De SP.A heeft Ahmet Koç uit de partij gezet. Hij was ondervoorzitter van de Limburgse provincieraad en een stemmenkanon van de Turkse gemeenschap. Concrete aanleiding zijn uitspraken die hij na de mislukte coup in Turkije op 15 juli op Facebook heeft geplaatst.

"De Administratieve Commissie stelt vast dat de heer Ahmet Koç op publieke fora uitspraken doet in strijd met de waarden en de statuten van de SP.A. Als politiek mandataris dient hij een voorbeeldfunctie te vervullen, mensen te verenigen en de democratische waarden te respecteren en uit te dragen." Met die woorden motiveert de tuchtcommissie van de SP.A de beslissing om Koç uit de partij te zetten.

De beslissing vloeit voort uit enkele omstreden uitspraken die Koç op zijn Facebookpagina schreef na de mislukte staatsgreep in Turkije op 15 juli jongstleden. Hij schaarde zich toen volmondig achter de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en riep op tot geweld tegen Turkse Belgen die dat niet deden. "Allah, bescherm ons tegen de landverraders", schreef hij. "Mensen kom in opstand, verenig u, geef hen geen kansen." Koç zou ook betrokken zijn geweest bij de rellen in de buurt van een gebouw in Beringen dat banden met de Gülen-beweging heeft. Zelf ontkent hij dat evenwel.

"Gelet op artikel 1 van de statuten van de SP.A en op artikel 4 van de deontologische code en na het horen van betrokkene en na ruime beraadslaging, beslist de Administratieve Commissie de heer Ahmet Koç met onmiddellijke ingang uit te sluiten als lid van SP.A", luidt het verdict van de tuchtcommissie vandaag.

Jan Böhmermann

Ook in april van dit jaar streek Koç de partijleiding al eens stevig tegen de haren in, toen in de marge van de heisa rond het lastergedicht van de Duitse komiek Jan Böhmermann aan het adres van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan sleepte Böhmermann toen voor de rechter wegens belediging.

Terwijl SP.A-voorzitter John Crombez duidelijk stelde dat Turkije geen loopje met de vrijheid van meningsuiting mag nemen, zag Koç dat anders. "Kritiek geven moet kunnen", vertelde hij aan De Standaard. "Maar de grens ligt bij beledigen. Iemand publiek een geitenneuker noemen, is toch een belediging? We zijn allemaal mensen, ook een president."

Koç was in het verleden actief op het kabinet van oud-minister Johan Vande Lanotte (SP.A). De jongste jaren was hij vooral regionaal aan de slag als ondervoorzitter van de provincieraad van Limburg.

Meest gelezen