Kosovaars meisje moet in instelling blijven tot aan repatriëring

Djellza, het 16-jarige Kosovaarse meisje dat samen met haar vader wordt uitgewezen, moet terug naar de instelling in Zulte. Dat heeft de raadkamer beslist.

Het meisje woont al haar hele leven in ons land, maar zonder geldige papieren. Ze werd enkele weken geleden opgepakt en naar de instelling in Zulte gebracht.

In afwachting van haar repatriëring maandag hoopte het meisje vrij te komen. Maar de raadkamer heeft daar anders over beslist. De advocaat van de familie gaat wel nog in beroep.

Raadkamer: "Alles is correct verlopen"

Volgens de raadkamer was de maatregel om het meisje en de vader op te pakken niet disproportioneel. "Ze hebben duidelijk niet de bedoeling om terug te keren", zegt André Van Praet, voorzitter van de Mechelse rechtbank van eerste aanleg.

Het gezin zou in het verleden al verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten, genegeerd hebben en al lang geweten hebben dat ze niet in België konden blijven. "Ze vroegen eerst asiel aan in Duitsland voor ze in 2000 naar ons land kwamen", zegt Van Praet. "Dan weet je dat je dossier hier geen kans maakt.

"Volgens de raadkamer is de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om het gezin uit te wijzen correct verlopen. "De raadkamer bekijkt enkel of de beslissing genomen is conform de Belgische en Europese wetgeving, niet of ze wenselijk is", stelt Van Praet. "Alles blijkt correct verlopen te zijn. De vader had ook gewag gemaakt van een illegale huiszoeking, maar leverde daar geen enkel bewijs voor."

Meest gelezen