Open VLD houdt vast aan kernuitstap, mogelijk al vóór 2025

Open VLD houdt ondubbelzinnig vast aan de kernuitstap in 2025. De kernenergie moet volgens de partij worden vervangen door een decentraal energienetwerk, waarbij iemand met zonnepanelen bijvoorbeeld ook stroom kan leveren aan de buurman. Coalitiegenoot N-VA reageert sceptisch op de ideeën van Open VLD en twijfelt aan de haalbaarheid ervan. N-VA en CD&V zetten vorige week immers nog de deur open voor een verlengde levensduur van de kerncentrales.
Open VLD wil de mogelijkheid onderzoeken om de "scheurtjescentrales" - Doel 3 (foto) en Tihange 2 - vroeger te sluiten, om de veiligheid te verzekeren.

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) waarschuwde vorige week dat het licht in 2020 uitgaat met onze huidige energieproductie. Hij pleitte ervoor de gascentrales te ondersteunen met subsidies en de kerncentrales tien jaar langer open te houden. CD&V liet daarop verstaan dat er over een verlengde levensduur kan worden gepraat in het kader van een breed energiepact.

Onbespreekbaar, vindt Open VLD. De kernuitstap is te belangrijk om het marktmechanisme te laten spelen in de sector van de hernieuwbare energie. "De onzekerheid hierover heeft lange tijd investeringen in alternatieven ondergraven", stellen de liberalen in hun energievisie. De partij wil zelfs de mogelijkheden onderzoeken om de "scheurtjescentrales" - Doel 3 en Tihange 2 - vroeger te sluiten, om de veiligheid te verzekeren.

Open VLD wil volop inzetten op hernieuwbare energie

Open VLD wil volop inzetten op meer energie uit zon, wind, warmte en geothermie. Ook kleinschalige biomassaprojecten, die restafval verwerken, moeten hun plaats in de mix krijgen. De weerstand van lokale overheden en burgers kan worden weggenomen door hen meer te betrekken en al op voorhand inspraak te geven, denken de liberalen.

Het elektriciteitsnetwerk moet volgens de partij decentraliseren. Iedereen moet zelf elektriciteit kunnen produceren en delen. Overtollige energie of goedkope energie uit de daluren wordt opgeslagen in batterijen voor tijdens duurdere piekperiodes.

Het plan heeft een prijs, geeft Open VLD toe, maar zal op termijn leiden tot een lagere elektriciteitsprijs. Subsidies zijn enkel mogelijk voor de investering, niet voor het latere rendement, en enkel voor technologieën met een hoog rendement en een lage kostprijs.

N-VA vreest voor blackouts

Coalitiepartner N-VA reageert sceptisch op de ideeën van Open VLD. Als de kerncentrales vervroegd worden gaat het licht misschien zelfs voor 2020 uit, vreest N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy. 

"In mijn berekeningen dreigt er een stroomtekort vanaf 2020 en ik stel vast dat die cijfers niet betwist worden", reageert Gryffroy. "Als Open VLD centrales vroeger wil sluiten, kampen we dus mogelijk al eerder met een blackout."

N-VA pleit zelf ook voor meer hernieuwbare energie, maar zegt dat daarvoor een transitieperiode nodig is. "Onze wetgeving is immers nog niet klaar voor gedecentraliseerde productie en het zal nog enkele jaren duren vooraleer de batterijen voor de opslag zijn ingeburgerd."

Die overgang wil N-VA opvangen met gesubsidieerde gascentrales en mogelijk een latere kernuitstap. "Open VLD moet haar plan becijferen en bewijzen dat het werkbaar is", besluit Gryffroy.

CD&V: "2025 gaat er heel snel zijn"

"Ons uitgangspunt blijft 2025", zegt Leen Dierick, energiespecialist van CD&V. "Als we eerder kunnen sluiten is dat goed, maar als het echt niet anders kan is het bespreekbaar om een centrale langer open te houden."

Alles staat of valt met de alternatieven, benadrukt CD&V. "Natuurlijk moeten we volop inzetten op hernieuwbare energie, maar 2025 gaat er heel snel zijn. Als we nog gascentrales moeten bijbouwen, om bijvoorbeeld windstille periodes op te vangen, wordt dat moeilijk."

De partij dringt er nogmaals bij minister Marie Christine Marghem op aan om snel een energiepact op te stellen. "Want we moeten nu dringend alles becijferen en in wetten gieten."