Crevits wil nieuw debat over loopbaan van leraren

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil het loopbaandebat voor de leraren zo snel mogelijk weer opstarten. Daarbij wil ze ook kijken naar een schoolopdracht van leraren, waarbij de job van leraar breder wordt bekeken dan enkel de uren die hij of zij voor de klas staat.
Jasper Jacobs

De kwestie is prangend: voor teveel jongeren is een opleiding tot leraar pas een tweede of derde keuze, en als ze dan starten in het onderwijs haken ze soms snel weer af, moe om van interim naar interim te hoppen.

Daarom had onderwijsminister Crevits in juni al een loopbaanpact willen sluiten om de job van leraar weer aantrekkelijk te maken. Maar de discussie over de overheidspensioenen stak daar een stokje voor. De onderwijsbonden willen niet dat er geraakt wordt aan het leraarspensioen. Dat maakt volgens hen integraal deel uit van het loonpakket van de leraar.

Toch wil onderwijsminister Crevits nu opnieuw de onderwijskoepels en de bonden rond de tafel om te bekijken hoe de startende leraar beter kan worden gecoacht en om ook voor oudere leerkrachten het werk werkbaar te houden. En daarbij wil ze kritisch kijken naar de job van een leraar.

"Is het nog van deze tijd dat je een lerarenloopbaan uitdrukt in het aantal uren dat je voor de klas staat? Ik vind dat daar heel onrespectvol over gesproken wordt door mensen van " je moet maar zoveel uur werken". Of kunnen we evolueren naar een schoolopdracht met respect voor het feit dat de allerbelangrijkste taak van de leraar het werk is dat hij in de klas met de leerlingen doet?"

Voor de bonden ligt zo'n bredere schoolopdracht gevoelig. Toch hoopt de minister dat de gesprekken deze keer wel tot een doorbraak leiden. "Want goeie leraren die met goesting voor de klas staan zijn superbelangrijk", zegt ze.

De christelijke vakbond wil meewerken aan de plannen van de minister, maar maakt een voorbehoud. "Maatregelen om de aantrekkelijkheid van de job te bevorderen, brengen kosten met zich mee, en die moeten ook in kaart worden gebracht. Het kan niet zijn dat die kosten worden verrekend op de kap van het onderwijspersoneel", zegt Koen Van Kerckhoven.

Een bredere schoolopdracht mag niet leiden tot alsmaar meer bijkomende taken voor de leraars, zegt Van Kerckhoven die erop wijst dat er eerst duidelijkheid moet komen over de pensioenen.