Crevits wil "rotte appels" onder leraren strikter evalueren

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat de "rotte appels" in het onderwijs, leerkrachten die ondermaats presteren, meer en beter geëvalueerd worden. Concrete sancties koppelt ze daar evenwel niet aan.

Nee, aan de vaste benoeming in het onderwijs wordt niet geraakt. Voor de zomervakantie bereikte ze een akkoord met de bonden over de verlofstelsels, en de pasmunt daarvoor was dat er aan de vaste benoemingen niet werd geraakt. Crevits ging daarmee lijnrecht in tegen een wens van coalitiepartner Open VLD, die minstens het debat wilde voeren. 

Het is namelijk een vaststelling, zo blijkt uit onderzoek, dat nogal wat directeuren meer mogelijkheden willen om leerkrachten die niet presteren aan te pakken, of zelfs aan de deur te zetten. Elk jaar worden er niet meer dan twintig vastbenoemde leerkrachten op straat gezet, minder dan 0,02 procent van het totaal. 

Om voor een stuk aan die verzuchting tegemoet te komen, wil Crevits nu harder inzetten op de jaarlijkse evaluatie. Want dat er aan de vaste benoeming niet geraakt wordt, zo zegt ze in De Standaard, "betekent niet dat het business as usual is. De rotte appels en wie niet goed presteert aanpakken, kan nog altijd. Ik voel me daarbij gesterkt door een analyse van het Rekenhof, dat wijst op het bestaan van evaluatieprocedures. Scholen gebruiken die veel te weinig."

"Terwijl het nochtans een goede manier is om de dialoog met ­iemand aan te gaan, en te her­oriënteren. Al mijn medewerkers van het kabinet willen mij ­jaarlijks even onder vier ogen spreken, omdat het bijdraagt tot een beter begrip van de werk­situatie, aan beide kanten. Dat moet ook kunnen in het onderwijs. Niet om te pesten, maar om mee richting te geven en te remediëren indien nodig, in functie van de leerling."

Opvallend daarbij: Crevits pleit wel voor meer evaluaties, maar een concreet sanctiemechanisme koppelt ze daar vooralsnog niet aan.

"Instrument van repressie"

Aan syndicale zijde wordt slecht gereageerd op Crevits' uitspraken. "Ze mist een kans om het onderwijspersoneel een schouderklopje te geven." Volgens Raf De Weerdt van ACOD onderwijs is zo'n evaluatie een constructief element, terwijl Crevits het ziet als "instrument van repressie".