Show me the money, honey! - Van Dievel Consulting

Louis -Lodewijk- van Dievel kijkt als marketeer, "verkoper van gebakken lucht", met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit van de week. Het is de laatste week dat hij als onderkoning moet waken over koninklijk paleis en ouders.

Sire,

Dank voor de ansichtkaart - voorstellende een Waalse forel - die u mij per postduif liet geworden. In deze tijden van lossere zeden en verminderde huwelijkstrouw - ook in het gevederde dierenrijk! - is het evenwel niet meer aangewezen "op weduwschap te spelen" om het versturen van berichten te bespoedigen.

De duif met kaart uit uw vakantieoord in Durbuy streek slechts heden neer in de koninklijke duiventil, na wie weet welke buitenechtelijke omwegen, en amper één dag voor uw hopelijk voorspoedige terugreis naar uw officiële paleis in Brussel en uw gerieflijke woonst te Laken.

Omdat mijn bescheiden budget als onderkoning ondertussen is opgesoupeerd, heb ik het Paleis niet kunnen laten kuisen, wat ik nochtans van plan was. De post en de gazetten liggen op aparte hoopjes op uw bureau. Alle planten hebben nog eens extra water gekregen.

De toekomst lezen

Het zal u voorts ongetwijfeld verheugen te vernemen dat ik uw geliefde ouders tijdelijk onderdak heb gegeven in het Koninklijk Paleis aan de Warande. Het zit zo.

Onderweg van de statie naar mijn tijdelijke werkplek stootte ik aan de ingang van het Warandepark op een stel bejaarde dompelaars, vervuild en gekleed in lompen. Hij bespeelde op zeer valse toon de trekzak en zong daarbij Franse chansons, zij klampte voorbijgangers aan met de belofte de toekomst te kunnen lezen in de lijnen hunner handpalmen, tegen een kleine vergoeding uiteraard.

Groot was mijn verbazing toen ik in de arme drommels uw ouders, de koning en de koningin, herkende, want van deze titels zijn zij nog altijd de dragers. Nog een geluk dat Fabiola intussen wijlen is, want deze was ook nog koningin, maar dit geheel terzijde.

'Mijnheer Van Dievel', sprak Albert met van ontroering en ontbering bibberende stem en dito handen, 'u kunt zelf vaststellen hoe onze samenleving met haar bejaarden omgaat. De koningin en ik zijn tot de bedelstaf veroordeeld, daar wij van ons koningenpensioen in het geheel niet kunnen rondkomen. Wij zijn oud, ziek en gebrekkelijk, maar wij kunnen geen doktoor of rusthuis betalen!

Bittere verwensingen

Sire, het zal u niet verbazen dat ik deze mededeling van uw ouders a) allereerst moest verwerken, b) op haar waarheidsgehalte aftoetsen en c) als onderkoning van het land actie ondernemen.

'Hebt u dan niet gespaard voor uw oude dag?' wilde ik weten.
De koningin uw moeder las intussen de toekomst in de hand van de toevallig passerende SP.A-militant Ahmet Koç en aan haar bedenkelijke blik te zien voorspelde die toekomst niet veel goeds.

A propos, uw moeder kan een ferm stukske vloeken in het Ottomaans, zo bleek, toen deze Koç zonder voor zijn voorspelling te betalen vertrok, eveneens onder het slaken van bittere verwensingen aan het adres der Vlaamse socialisten.

'Wij hebben eerst onze koninklijke pantalon gescheurd aan Lernout & Hauspie en met wat we daarna nog aan spaarcentjes overhielden hebben we in het Goede Huisvader Aandeel van Fortis belegd, mijnheer Van Dievel. Alles kwijt. Ook ons zwart geld, ons villa en ons jacht. Wij hebben ook meer kosten dan verwacht gehad aan de educatie & installatie van onze kinderen. En nu we zelf in de miserie zitten, kijken ze niet naar ons om.'

'Mijnheer Di Rupo had ons een zorgeloze oude dag beloofd, mijnheer Van Dievel,' voegde de oude koningin eraan toe, 'wij zijn goedgelovig geweest.'

Juist op dat moment kwam oud-premier en huidig PS-voorzitter Elio Di Rupo het hoekje omgedraaid, maar wist niet hoe rap hij - kop in kas - naar de overkant van de straat moest spurten om buiten het bereik van de luid geschreeuwde Italiaanse vervloekingen van de oude koningin te komen.

Ook in ingewanden

'Kunt u werkelijk de toekomst lezen in de palm van iemands hand, majesteit?' informeerde ik.

Angstvallig hield ik mijn eigen handen achter mijn rug verborgen. Wat de toekomst in petto heeft voor mij zal zich wel uitwijzen.
'Ja zeker,' antwoordde de oude koningin niet zonder trots, 'en ook in de ingewanden van kippen en vissen.'

'Kom mee met mij,' nodigde ik hen beiden uit naar het Paleis aan de overkant van de straat, 'voor iedere voorspelling kunt ge een week gratis logeren bij uw zeun.'
Grinnikend en gniffelend gingen ze op mijn uitnodiging in. Even was ik er niet meer zeker van of ik wel goed bezig was. Maar het was te laat om terug te krabbelen.

Enkele uren later zat de oude koning met een coupe champagne en een sigaar aan het venster van het Paleis naar de kortgerokte passerende meisjes te fluiten, terwijl de oude koningin met een stokje in de ingewanden van wijlen Zulma roerde, de oudste hen uit het koninklijke kippenhok.

'Zal de verlaging van vennootschapsbelasting naar 20 procent erdoor komen?' wilde ik weten.
De koningin speurde en knikte.
'Zal CD&V als compensatie een vermogenswinstbelasting krijgen?'
De koningin fronste, speurde en schudde van nee.
'Wie zal er dan voor het gat in de belastinginkomsten moeten opdraaien?'

De koningin keek mij cynisch aan. Naïeveling, las ik in haar blik.
'Zal de N-VA het heilige begrotingsevenwicht tegen 2018 met zoveel woorden laten vallen, majesteit?'

De koningin verslikte zich en kreeg een onbedaarlijke hoestbui.
'Drink iets, mignonne,' sprak haar gemaal haar toe en reikte haar zijn fluit champagne aan.
Waarna hij opnieuw zijn trekzak ter hand nam en een gelegenheidslied ten beste gaf: 'Show me the money, honey!"

Met ouder- en vaderlandslievende groeten,

Lodewijk Van Dievel

dienaar, onderdaan en tijdelijk onderkoning

lees ook