VBO schiet plannen van Van Overtveldt over vennootschapsbelasting af

VBO-topman Pieter Timmermans kant zich tegen de plannen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om een verlaging van de vennootschapsbelasting te financieren. Dat zegt hij in de kranten De Tijd en De Standaard.

De vennootschapsbelasting in ons land bedraagt momenteel 34 procent, maar via allerhande aftrekposten betaalt een gemiddeld bedrijf in ons land 26,7 procent belasting op zijn winst. Minister van Financiën Van Overtveldt wil dat tarief graag naar beneden brengen tot 20 procent, maar omdat de hervorming de begroting niets mag kosten, moet hij op zoek gaan naar andere inkomsten om het verlies voor de staat te compenseren.Hij denkt daarbij aan het afschaffen van de notionele intrestaftrek, een hogere belasting op dividenden en een meerwaardebelasting voor wie een aanzienlijk deel van zijn bedrijf verkoopt.

VBO-topman Timmermans ziet dat niet zitten. "Natuurlijk zijn wij voor een verlaging van het tarief tot 20 procen, maar als je dat moet compenseren bij de consument met een hogere btw en bij de ondernemer door zijn gecreëerde meerwaarde te belasten, dan passen wij."

Alternatief

Timmermans kant zich tegen het afschaffen van de notionele intrestaftrek omdat ook heel wat kmo's daar gebruik van maken. Om te beletten dat grote bedrijven enkel naar ons land komen om gebruik te maken van de notionele intrestaftrek, zou een maximum kunnen worden bepaald op het bedrag dat bedrijven kunnen aftrekken.

Hij heeft ook problemen met het verhogen van de roerende voorheffing op dividenden van 27 naar 30 procent en de meerwaardebelasting op de verkoop van bedrijven. "De roerende voorheffing is op korte termijn al van 15 tot 27 procent gestegen", zegt Timmermans. "Als we die nog verhogen, dan straffen we mensen die investeren in bedrijven te hard. En als we de verkoop van een bedrijf belasten, schrikken we mensen af die er een willen opstarten".

Timmermans doet daarom een voorstel om de vennootschapsbelasting wat minder te verlagen. "Als je het belastingtarief verlaagt naar 24 procent, kom je internationaal ook goed weg", zegt hij. De verlaging die hij voorstelt, kost 3,8 miljard euro. Dat compenseert hij door een ­hele reeks hervormingen die het belastingsysteem eenvoudiger maken, door een hele reeks aftrekposten te schrappen, bedrijven met grotere boetes te dwingen om meer voorafbetalingen te doen, en andere hervormingen.