"Vlaanderen heeft nood aan een Vlaamse beweging 2.0"

"Waar Vlaanderen nood aan heeft, is een Vlaamse beweging 2.0. De IJzerwake doet een warme oproep aan het Vlaamse middenveld om zich ernstig te buigen over een stappenplan richting Vlaamse Republiek." Dat zei voorzitter Wim De Wit op de 15e IJzerwake aan het monument voor de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate (Ieper). "De maskers af" was de slogan van deze editie.

De IJzerwake werd destijds door radicale Vlaamsgezinden opgericht uit onvrede tegen de koers van de toenmalige IJzerbedevaart, die intussen verdwenen is. Zoals elk jaar tekenden de meeste Vlaams Belangverkozenen present in Steenstrate. Ook enkele N-VA-verkozenen, zoals dit jaar onder meer Kamerlid Brecht Vermeulen, zakken af naar de wake. Volgens de organisatoren waren er 3.650 aanwezigen op de weide. Dat is duidelijk minder dan de vorige jaren.

Voor De Wit moeten de Vlamingen niet wachten op de politieke partijen. Als het gaat om de natie moeten we één zijn en aan hetzelfde zeel trekken. "We moeten zelf het initiatief nemen en de onafhankelijkheid van Vlaanderen actief voorbereiden. Begin in wijken en buurten, op het werk en in de scholen. Smeed plannen voor acties, campagnes en referenda", riep de voorzitter op.

Voor De Wit is er communautair meer te melden dan de koelkast, waarbij "de Franstaligen agressief terrein ten nadele van Vlaanderen proberen in te nemen". Hij verwees naar de artsencontingentering, waarbij minister Maggie De Block (Open VLD) zich "opwierp als grote Vlaams-Waalse verzoenster door honderden Vlaamse RIZIV-nummers in de onverzadigbare Waalse put te gooien". Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) moest het ontgelden omdat hij "de verkrachting van de taalwetten in Brussel blauw, blauw" laat.

Kritiek op Vlaams beleid

Gastspreker dit jaar was Bart Laeremans, gedurende 19 jaar parlementslid voor Vlaams Blok/Belang, maar intussen uit de partij gestapt. Laeremans haalde zwaar uit naar de Vlaamse regering die de voorbije kwart eeuw een te zwak beleid voerde in de Vlaamse rand, dat de weinig gericht was op het aantrekken van jonge Nederlandstalige gezinnen. Waar in 2004 nog 58 procent van de jonge moeders in Halle Vilvoorde nog Nederlands sprak, was dat vorig jaar nog slechts 47 procent, citeerde hij cijfers van Kind en Gezin.

"De Vlaamse overheid beschikt vandaag over nagenoeg alle noodzakelijke sleutels en hefbomen om daar tegenin te gaan. Het minste dat we van de Vlaamse overheid toch mogen verwachten, is een doorgedreven woonbeleid in de Vlaamse Rand ten voordele van Nederlandstalige jonge gezinnen, waarbij niet alleen gemikt wordt op de jongeren die er vandaag nog wonen, maar ook op het aantrekken van Nederlandstaligen van elders," vindt Laeremans. "In plaats van de Vlaamse open ruimte steeds verder vol te bouwen, moet de Vlaamse regering een veel actievere woonpolitiek voeren die onze steden én de Vlaamse gemeenten rond Brussel opnieuw aantrekkelijk maakt."

Nicolas Maeterlinck

Laeremans is ook niet te spreken over de plannen voor een Eurostadion op parking C op het grondgebied van Grimbergen. Dat is volgens hem "niet alleen een bastion van belgitude, maar ook een bruggenhoofd voor verfransing en komt in de praktijk neer op een brutale annexatie door Brussel van een zeer strategisch gelegen stuk van Vlaanderen". Hij roept de Vlaamse regering dan ook op tot "gezond verstand".

Maar de Vlaamse traditionele partijen hebben volgens hem ook meegewerkt aan de Franstalige pogingen om Brussel uit te breiden. Ze zijn hen volgens Laeremans zelfs tegemoet gekomen met de creatie van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel na de zesde staatshervorming, "een zoveelste nieuw politiek niveau in dit land dat zich uitstrekt over het grondgebied van de hele unitaire provincie Brabant". Voor de gewezen Vlaams Belanger is er dan ook maar één remedie tegen die expansiedrang: een onafhankelijk Vlaanderen, meteen ook de hoofdeis van de IJzerwake.