"Religieuzere godsdienstles gaat identiteit jongere niet beter vormen"

Het idee van bisschop Bonny om godsdienstlessen religieuzer in te vullen, is prima om de levensbeschouwelijke kennis van jongeren op te krikken. Maar dat zal geen verdere invloed hebben op hun identiteit. Dat zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UA). Hij pleit voor een nieuw schoolvak levensbeschouwing, over religies, burgerschap, ethiek en filosofie heen.
Godong contact@godong-photo.com

Loobuyck erkent dat het met de levensbeschouwelijke kennis van jongeren bedroevend gesteld is. "Stel je elementaire vragen over het katholieke geloof aan een klas 18-jarigen die 12 jaar godsdienst hebben gehad op school: dan horen ze het collectief in Keulen donderen. Mocht hun kennis van pakweg Frans of wiskunde zo schabouwelijk zijn: we zouden er collectief schande over spreken."

Die gebrekkige kennis noemt Loobuyck problematisch. "Het christendom maakt hier deel uit van onze algemene vorming en culturele geletterdheid. Ons onderwijs moet jongeren hun wortels bewust bijbrengen. Het is positief dat - in dit geval - de Katholieke Kerk dit inziet, al zo het initiatief om jongeren beter in te lichten over álle grote levensbeschouwingen eigenlijk vanuit de overheid moeten komen. Ik pleit daarom al jaren voor eindtermen levensbeschouwelijke geletterdheid."

"Geen conservatieve evolutie"

Bonny haalt als argument voor de hervorming van het vak godsdienst onder meer aan dat "steeds meer jongeren zich afvragen wie ze zijn". Volgens Loobuyck gaat meer katholieke religie op de schoolbanken dat niet oplossen.

"Katholieke scholen vormen al lang geen katholieke leerlingen meer. Zo werkt het niet, en een andere invulling van het vak godsdienst gaat dat niet veranderen", zegt hij daarover. "Jongeren van vandaag zijn in se meestal geen katholieken meer. Ze zoeken zelf ook niet naar die zingeving, zijn thuis niet meer gelovig opgevoed, en hebben geen band met de Kerk."

Loobuyck erkent dat -sinds de vorige vernieuwing van het vak godsdienst in 2000- de focus in het vak wat te veel is verschoven naar maatschappelijke thema's met een vleugje levensbeschouwing. "Maar godsdienstlessen opnieuw toespitsen op het religieuze aspect: dat noem ik niet per se een conservatieve evolutie, tenminste als het gaat om een inhoudelijke versterking. Weten waar het christendom over gaat."

Wat een leerling moet weten?

Wat jongeren volgens Loobuyck dan onder andere zouden moeten weten over de katholieke traditie? "Dat ze waardevolle denkers heeft voortgebracht, zoals Thomas Van Aquino. Jongeren kennen hem niet, al is zijn denken wel cruciaal om de houding van de Kerk tegenover seksualiteit te begrijpen", vindt hij.

"Net zo goed zijn Bijbelverhalen als dat van de Barmhartige Samaritaan of de verrijzenis van Jezus wat mij betreft voor iedereen basiskennis in onze huidige cultuur en traditie, ongeacht je eigen geloof."

Nieuw levensbeschouwelijk vak

In een ideale wereld ziet Loobuyck de overdracht van religieuze kennis ingebed in een nieuw, breder vak, waarin naast levensbeschouwing ook ethiek, burgerschap en filosofie aan bod komt.

"Niet enkel de katholieke godsdienst moet daarin aan bod komen, maar zeker ook andere religies, en de dialoog tussen verschillende gemeenschappen. Ik juich in dat opzicht ook het voornemen van minister Crevits toe om meer in te zetten op burgerschap op de schoolbanken. Het is een stap in de goede richting, enkel jammer dat ze het niet koppelt aan een afzonderlijk vak."

Meest gelezen