De "moeder van alle risico's": verzekeraars vragen afschaffing subsidies vuile energie

Drie van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld vragen in de aanloop naar de top van de G20, dat de landen van de G20 stoppen met het financieel steunen van de fossiele­brandstoffenindustrie tegen 2020. Ze waarschuwen daarbij dat de klimaatverandering de "moeder van alle risico's" is.
Jaknikkers in Noord-Dakota pompen olie op.

De multinationale verzekeringsreuzen Avivo, Aegon en Amlin, die samen 1,1 biljoen euro aan activa beheren, hebben vandaag een verklaring uitgegeven waarin ze de leiders van de G20 vragen om zich ertoe te verbinden de subsidies aan de kolen-, olie- en gasindustrie binnen vier jaar te beëindigen.

De leiders van de G20, de grootste economieën ter wereld, maken zich klaar om op 4 en 5 september hun 11e topontmoeting te houden in China. Het thema van de top is "Toward an Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive World Economy" (Naar een vernieuwende, versterkte, onderling verbonden en inclusieve wereldeconomie). 

4,7 biljoen euro subsidies per jaar

Volgens een recent rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ontvangen de bedrijven in de sector van de fossiele brandstoffen jaarlijks wereldwijd 4,7 biljoen euro aan subsidies. In dat bedrag zijn ook de "werkelijke kosten" begrepen die verbonden zijn aan de schade aan het milieu, en aan de volksgezondheid. Die worden nu afgewenteld op de bevolking en niet betaald door de vervuilers.

Een schatting van het Overseas Development Institute, die alleen rekening hield met de directe subsidies, komt uit op zo'n 400 miljard subsidies per jaar. 

Overstromingen in de Amerikaanse staat Louisiana in augustus van dit jaar.

"Moeder van alle risico's"

"De klimaatverandering staat in het bijzonder voor de moeder van alle risico's - voor de bedrijven en voor de maatschappij in haar geheel. En dat risico wordt vergroot door de manier waarop de subsidies voor de fossiele brandstoffen de energiemarkt verstoren", zei Mark Wilson, de ceo van Aviva. "Deze subsidies zijn eenvoudigweg niet houdbaar."

"We roepen de regeringen op deze "koolstofkrukken" weg te schoppen, de echte impact op de samenleving van fossiele brandstoffen aan het licht te brengen, en rekening te houden met de prijs die we in de toekomst zullen moeten betalen voor het feit dat we vertrouwd hebben op fossiele brandstoffen", voegde Wilson eraan toe.

Kosten van de opwarming

De verzekeringsmaatschappijen moeten in toenemende mate veel van de kosten dragen die verbonden zijn aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen, zowel door schade van extreme weerfenomenen, als door het vergoeden van landbouwers voor verloren gegane oogsten.

In de eerste helft van 2016 alleen al hebben natuurrampen voor 70 miljard euro schade aangericht, waarvan 24 miljard verzekerd was, volgens de herverzekeraars Munich RE, waarbij vooral de met het klimaat verbonden "stormen in de VS en Europa, de gigantische bosbranden in Canada, en het volledig uitblijven van tyfoons in het noordwesten van de Stille Oceaan" opvielen.

Daarnaast dreigen in de VS alleen al 1,9 miljoen woningen onder water komen te staan in 2100 als de zeespiegel inderdaad zo veel stijgt als de klimaatwetenschappers voorspellen.

Een bosbrand in de Canadese provincie Saskatchewan in juni van dit jaar.

Eerdere belofte

Verwacht wordt dat de Amerikaanse president Barack Obama en zijn Chinese collega Xi Jinping gezamenlijk nog deze week hun ratificatie van klimaatakkoord van Parijs zullen bekendmaken, nog voor de G20-top. Het doel van dat klimaatakkoord is de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, maar waarnemers waarschuwen dat dat doel niet gehaald zal worden als verschillende landen miljarden dollars blijven pompen in koolstofrijke energiebronnen.

Overigens hadden de leiders van de G20 in 2009 al een overeenkomst gesloten om "op middellange termijn de inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die verspillende consumptie aanmoedigen, te rationaliseren en geleidelijk stop te zetten". 

Die doelstelling klinkt vijf jaar later erg hol, zegt Shelagh Whitley van het Overseas Development Institute. "Deze subsidies veroorzaken een gevaarlijke klimaatverandering", zei Whitley. "Als we ook maar een kans willen maken om het doel van 2 graden te halen, dat op de klimaattop van Parijs vooropgesteld is, dan moeten de regeringen een programma opstarten van snelle 'ontkoolstoffing'. De financiële sector erkent dat het belangrijk is om ons af te keren van fossiele brandstoffen, en de regeringen moeten beseffen dat zij mogelijk de enigen zullen zijn die niet in beweging komen."  

Meest gelezen