Voorlopig bestand tussen Koerden en Turken in Noord-Syrië

Volgens de Koerden en de VS is er een staakt-het-vuren tussen de door de Koerden gesteunde milities in het noorden van Syrië en Turkije. Een van de door Turkije gesteunde rebellengroepen in het gebied ontkent dat echter en zegt dat er enkel een pauze in de gevechten is.
Turkse tanks in Karkamis, aan de Syrische grens.

Een Syrisch-Koerdische hoge militair zegt dat er een staakt-het-vuren is tussen de Turken en de Militaire Raad van Jarablus, een groep die gesteund wordt door de Koerden en die deel uitmaakt van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waarvan de Koerdische YPG-militie een belangrijk deel van uitmaakt.

Door Turkije gesteunde rebellen hebben onlangs met Turkse steun Jarablus veroverd op IS. Ze waren daarmee de door de Koerden gesteunde alliantie te snel af, en in de buurt van Jarablus is het tot gevechten gekomen tussen de beide groepen.

Het Amerikaans Centraal Militair Commando voor het Midden-Oosten (CentCom) heeft het ook over een staakt-het-vuren:
"De voorbije uren hebben we van alle betrokken partijen de garantie gekregen dat ze zullen stoppen met elkaar te beschieten en dat ze zich zullen concentreren op de dreiging van IS", zo zei Centcom-kolonel John Thomas.

Het Turkse leger is sinds vorige week woensdag bezig met een grondoperatie in het noorden van Syrië. Het bestrijdt er niet enkel IS, maar richt zich ook tegen de Koerdische milities die in het noorden van Syrië aanwezig zijn. Dat zorgde voor ongerustheid in Washington, dat zowel in Turkije als in de Koerden een bondgenoot ziet in de strijd tegen IS.

"De Turken en de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben overlegkanalen met ons en met elkaar geopend om de vijandelijkheden te beperken", vervolgt Thomas. "Het gaat om een principeakkoord voor minstens de komende twee dagen en we hopen dat het zich zal consolideren."

De commandant van een van de Syrische rebellengroepen die door Turkije gesteund worden ontkent echter dat er een staakt-het-vuren is en heeft het over een pauze in de gevechten. "Er is geen bestand en geen staakt-het-vuren. Maar er is nu al een tijdje een pauze", zo zei hij. Hij voegde eraan toe dat de militaire operaties weldra hervat zouden worden.