"Boodschap van Gordelfestival blijft actueel"

De boodschap van het Gordelfestival, het Vlaamse en groene karakter van de rand rond Brussel benadrukken, blijft actueel. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gezegd bij zijn terugkeer van een fietstocht van 30 kilometer. "Dit is een sportieve gebeurtenis, maar heeft ook een politiek karakter", zei de minister-president. "We kampen met een heuse ontnederlandsing van de rand en dat kan gevaarlijk zijn voor de samenhang in onze maatschappij."

"De aandacht voor het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel blijft primordiaal", zei minister-president Bourgeois. "Dit is een sportieve gebeurtenis, waarmee we tegelijkertijd ook toeristen naar de Vlaamse rand willen lokken, door hen te wijzen op de vele troeven, ook cultureel, maar het heeft ook een politieke kant. De Vlaamse rand kampt met een ontnederlandsing, slechts ongeveer 35 procent van de bevolking is Nederlandstalig en dat kan een probleem vormen voor de samenhang in onze maatschappij. Als Vlaamse regering maken we werk van een beleid op het vlak van werk, wonen, cultuur en integratie, en stellen we het Nederlands als publieke taal voorop. Dat is ook nodig als we niet willen dat onze samenleving uiteenvalt."

Ironisch genoeg was die ontnederlandsing net het thema van de actie van Vlaams Belang, die ertoe leidde dat de minister-president letterlijk ten val kwam na een contact met Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken.

Begroting

De Vlaamse regering staat intussen ook aan de start van een nieuw politiek jaar, waarin de begroting volgens de minister-president een van de belangrijkste prioriteiten zal vormen. "We wachten nog op de cijfers van het Planbureau, maar het is duidelijk dat we in 2017 een begrotingsevenwicht willen bereiken. Het is tijd dat we de vruchten plukken van de inspanningen die de afgelopen twee jaar geleverd zijn. Dat begrotingsevenwicht willen we ook niet zomaar, we willen opnieuw kunnen investeren in de mensen en de economie."

In "De zevende dag" verduidelijkte hij dat het gaat om de domeinen "welzijn" en "onderzoek en ontwikkeling". Hij wees er ook op dat de besparingen die de Vlaamse regering tot nu gedaan heeft voor 70 procent binnen de overheid gerealiseerd werden. Voor de overige 30 procent ging het volgens hem over "gematigde" maatregelen, geen antisociale maatregelen zoals sommigen doen uitschijnen.

Meest gelezen