Opengelegde Demer stroomt weer door Diest

In Diest is de rivier de Demer opnieuw verwelkomd in de stad. De oude Demerbedding was in de jaren 1960 volledig opgevuld maar sinds 2012 is de historische bedding opnieuw uitgegraven en vandaag werd die officieel ingehuldigd. De hernieuwde waterloop moet niet alleen zorgen voor een fraaie woonomgeving en mogelijkheden bieden voor recreatie, ze helpt ook om Diest te beschermen tegen wateroverlast, klinkt het bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

"Waterlopen waren de eerste belangrijke handelsroutes en heel wat steden ontstonden aan de oever van een rivier maar vanaf de 19e eeuw raakten steeds meer waterlopen hun plaats in de stad kwijt", zegt Katrien Smet van de VMM. "Binnenwateren werden als open riolen gebruikt, waarna ze vaak overwelfd of gedempt werden. Dat gebeurde ook met de Demer in Diest."

De voorbije vier jaar werd die historische bedding opnieuw uitgegraven en de oude constructies die daarbij werden blootgelegd, zoals palenrijen, kademuren, een sluis en een paardentrap, kregen een plaats in de werken. Het hele Demertraject is voorzien van een wandel- en fietspad en op sommige plaatsen legde de VMM een vlonderpad aan, vlak naast of boven het water. De waterloop verbindt ook de verschillende parken in de stad met elkaar en via nieuw aangelegde terrassen en herstelde oude toegangstrappen wordt gezorgd voor een aangename waterbeleving.

Het openleggen van de Demerbedding moet Diest ook helpen beschermen tegen wateroverlast. Niet alleen kan de nieuwe open Demer het regenwater opvangen, de VMM plant ook werken aan de Grote Steunbeer aan de Saspoort. "De oude stuw zal uitgerust worden met regelbare stuwen", klinkt het. "Dat zal de Demer echt opnieuw in de stad brengen, maar ook toelaten om de grote wachtbekkens op de Demer, Schulensbroek en Webbekomsbroek, die vooral ook Diest beschermen, nog beter te gebruiken."

Meest gelezen