Crowdfundingsactie voor Jordy is groot succes

De crowdfundingsactie om een uitvaartplechtigheid voor Jordy te bekostigen, heeft al zowat 7.780 euro opgebracht. Dat is veel meer dan verwacht. Het koppel dat de actie op touw heeft gezet, wil de rest van het geld aan de jeugdhulpwerking geven.

Ongeloof alom toen vorige week het nieuws bekend raakte dat Jordy, een jongen van 19 jaar, dood was teruggevonden in een tentje in de struiken van de Blaarmeersen in Gent. De jongen, die een mentale beperking had, zat tot zijn 18e in een jeugdinstelling en was sindsdien op de dool.

"Ons hart brak toen we dat nieuws vernamen", zegt Jef Verbeeck aan VRT Nieuws. "Wij hebben zelf ook een dochter van 18 jaar en konden ons dus makkelijk verplaatsen in die leefwereld. Twee dagen later vernamen we dat hij - zonder enig afscheid - gewoon zou worden gecremeerd, bijna zoals een gevonden straathond. We voelden dat we echt iets moesten doen."

Het koppel kwam uiteindelijk terecht bij generosity.com, een website die het toelaat om geldinzamelacties op poten te zetten voor goede doelen. "We hebben als maatschappij gefaald om deze jongen te helpen, laten we hem ten minste een uitvaartplechtigheid geven", zo staat er te lezen. Doel? Enkele duizenden euro's bijeen sprokkelen die nog snel aan de begrafenisondernemer kunnen worden bezorgd.

Dat doel bereiken bleek aanvankelijk iets moeilijker dan gedacht. "We hoopten dat het veel sneller zou gaan en dat mensen ook meer zouden doen dan enkel op sociale media zeggen hoe erg ze het wel niet vinden", zegt Verbeeck, die er gisteren aan dacht de actie stop te zetten. "Maar misschien lagen mijn verwachtingen te hoog, want ondertussen is de afgelopen 12 uur meer ingezameld dan de eerste 48 uur samen", zo klonk het vanochtend.

Sindsdien gaat het razendsnel. Waar er vanochtend rond 8.30 uur nog sprake was van 270 euro, was dat tegen de 13 uur gestegen naar 4.300 euro. Omstreeks 20.30 uur vanavond stond de teller al op 7.780 euro.

Wat met het geld?

De moeder van Jordy heeft ondertussen beslist dat er toch een beperkte - openbare - plechtigheid komt. "Ik heb aan de begrafenisondernemer gevraagd om mijn contactgegevens aan de moeder door te geven en aan te dringen dat we niets willen beslissen. We willen gewoon dat Jordy een mooiere plechtigheid krijgt dan wat de moeder financieel aankan. Ik oordeel niet. Ik hoop gewoon dat ze contact opneemt met mij en het geld wil aanvaarden."

Inmiddels heeft de moeder van Jordy Verbeeck gecontacteerd. "Ze stelde zich aanvankelijk zeer terughoudend op, omdat ze dacht dat we eisen gingen stellen", zegt hij. "Maar toen we haar uitlegden dat we haar met de actie meer opties wilden geven dat wat haar financiële situatie toelaat, was ze dankbaar."

Ze hebben afgesproken een gedenksteen en bloemen te bestellen en herdenkingsprentjes te drukken voor alle aanwezigheden op de afscheidsplechtigheid donderdagmiddag om 11.30 uur op de begraafplaats van Ninove. Inhoudelijk mengt Verbeeck zich niet met de plechtigheid. "Er gaan vrienden en kennissen het woord nemen en er zal muziek worden gespeeld", zegt hij.

De actie zal alvast meer opbrengen dan wat de afscheidsplechtigheid kost. "We hebben voor onszelf uitgemaakt om de rest van het geld aan de jeugdhulpwerking te geven, waaronder Ter Muren (de instelling waar Jordy verbleef). De mama juicht dat ook toe."

Ondertussen brengt het Kinderrechtencommissariaat een aanbevelingsnota in herinnering van Cachet vzw, een zelforganisatie van jongeren en (jong-)volwassenen met een jeugdhulpervaring. Daarin staan twaalf tips om jongeren voor te bereiden op een leven buiten een jeugdinstelling.

In Nederland bracht de Kinderombudsman vorig jaar een nota uit over het voortzetten van de jeugdhulp aan jongeren, éénmaal de leeftijd van 18 overschreden wordt.

Wie nog een bijdrage wil leveren, kan dat hier doen.