Lof en vragen voor Termont in Optima-commissie

In Gent is de zogenoemde Optima-commissie aan haar tweede zitting begonnen. De commissie onderzoekt de contacten tussen de politiek, met name burgemeester Daniel Termont en de failliete bank Optima. Termont kreeg lof van Johan Beerlandt, de topman van het bouwbedrijf Besix. De oppositie stelde vragen over de facturen van bepaalde vluchten en gemeenteraadslid Geert Versnick zei dat er nooit sprake is geweest van belangenvermenging.
Jasper Jacobs
Gemeenteraadslid Versnick en Besic-ceo Beerrlandt in de commissie.

De zitting begon vandaag met het getuigenis van een topman van het bouwbedrijf Besix, dat ooit betrokken was bij de bouw van het nieuwe voetbalstadion in Gent, maar later vervangen werd door Ghelamco.

Topman Johan Beerlandt van Besix, zong vooral de lof van de Gentse burgemeester Termont, die volgens hem alles altijd had gedaan met het belang van de stad Gent voorop.

Beerlandt zei dat hij zelf contact had opgenomen met Termont. "Ik heb Daniël gecontacteerd nadat ik gelezen heb dat hij sterk onder vuur stond wegens zijn relatie met Jeroen Piqueur. Ik was gechoqueerd en heb hem gebeld. Ik vond het schandalig wat er in de kranten te lezen viel over Daniël", zei Beerlandt.

Optima zou voor de financiering zorgen van het nieuwe stadion van KAA Gent, nadat het voormalige stadion geconfronteerd werd met een slopingsbevel. " In overleg met Jeroen Piqueur en Ivan De Witte hebben we een oplossing proberen te zoeken voor het Ottenstadion. We hadden een overeenkomst gesloten, maar het project is stilgevallen bij een gebrek aan middelen. Er is dan een andere persoon ten tonele gekomen, Paul Gheysens (van Ghelamco). Dat heeft geleid tot een conflict tussen Gheysens en ikzelf, omdat wij een bouwcontract hadden", zei Beerlandt.

Het conflict werd voor de rechtbank uitgevochten. "Dan heb ik Termont leren kennen. Daniël heeft proberen bemiddelen, maar dat is op een sisser uitgedraaid. Er is een uitspraak geweest, waardoor de bouw van het stadion bevroren werd. Daniël heeft dan gevraagd om samen te zitten en een dading te bereiken. De zaak is opgelost en het stadion kon gebouwd worden, en Gent heeft nu een voetbalstadion de naam waardig. Ik kan hem alleen feliciteren dat hij voor de stad is tussengekomen", zei Beerlandt.

"Ik vind Daniël een voorbeeld als burgemeester. Hij heeft het belang van de stad Gent altijd voor alles geplaatst. Ik heb nooit een vermoeden gehad van eigenbelang", stelde Beerlandt. "Als ik hem één verwijt kan maken: zijn communicatie was niet zo goed als zijn beleid. Hij had alles op tafel moeten leggen, want volgens mij valt hem niets te verwijten. Het is normaal dat een burgemeester naar de immobeurs in Cannes gaat, want alle projectontwikkelaars zijn daar. Hij moest daar zijn voor zijn stad."

Besix-topman Beerlandt zei ook dat hij geen weet had van een ons-kent-ons-mentaliteit in Gent, waarbij altijd dezelfde architecten en bouwpromotoren de opdrachten binnenrijven.

Jasper Jacobs

Vluchten

Na zijn getuigenis volgde nog een discussie over wie nu welke facturen van reizen van burgemeester Termont naar Londen en Cannes betaalde.

"Is het aanvaardbaar dat een privébedrijf uw transport betaalt? ", vroeg CD&V-fractieleider Veli Yüksel over de vluchten die Termont had gemaakt met een vliegtuig gecharterd door Optima in 2004, 2005 en 2006. "Dat is inderdaad de vraag", reageerde Termont. "Als je een groot project voor de stad gaat verdedigen, kan je dan u verplaatsen op kosten van dat bedrijf? Ik laat het aan de commissie over."
"Dat is volgens mij een inschattingsfout, dat Artevelde die vlucht heeft betaald", zei Termont. "Het is een feit dat de cvba Arteveldestadion, waar de stad toen nog niet inzat, een vlucht heeft betaald, waarmee ik ben meegereisd. Maar ik heb als havenschepen de hele wereld rondgereisd, om private bedrijven te promoten maar ter grotere eer van onze haven."

Yüksel stelde zich voorts vragen over de twee Optimafacturen naar Cannes, in 2004 voor 600 euro aan de stad, en de andere van 28.000 euro aan de cvba Arteveldestadion. De eerste keer werd aan de stad gefactureerd omdat Termont er ook voor de stad moest optreden, klonk het bij Termont. "Als burgemeester bent u in alle omstandigheden vertegenwoordiger, spreekbuis en uithangbord van de stad. Het verschil dat u maakt, houdt geen steek", antwoordde Yüksel.

Burgemeester Termont gaf toe dat je je vragen kunt stellen bij vliegtuigreizen die betaald worden door privébedrijven, maar dat hij alleszins geen spijt had van die reizen, want zonder had Gent vandaag allicht nog geen nieuw voetbalstadion gehad.

Jasper Jacobs

Versnick: geen belangenvermenging

Gents gemeenteraadslid en Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD) is an mening dat zijn bestuursmandaat bij Optima Group nooit aanleiding heeft gegeven tot belangenvermenging. Hij deed navraag bij alle vennootschappen of instellingen waar hij bestuurder was, en las brieven van gedelegeerd bestuurders die schreven dat die instanties geen bancaire relaties hadden met Optima of samenwerkten op het vlak van vastgoed.

Versnick verduidelijkte dat hij van 12 december 2011 tot 21 juni 2016 bestuurder was bij Optima Group, maar nooit aandeelhouder. Hij benadrukte ook dat hij nooit bestuurder of aandeelhouder geweest is bij Optima Bank, Optima Global Estate of Optima Financial Planners. Ook maakte Versnick duidelijk dat op het moment hij bestuurder werd bij Optima Group, Optima Financial Planners geen rol meer speelde in de totstandkoming van het Arteveldestadion.

Over het waarom van dat mandaat bij Optima Group, verwees Versnick naar een jarenlange vriendschapsband met Piqueur. En Piqueur blijft zijn vriend "tenzij zou blijken dat hij me foute info gaf", zo klonk het.

In zijn voorbereide toespraak zei Versnick voorts dat de bestuursmandaten die hij in bedrijven uitoefende, "boeiend en leerrijk waren" en dat hij en alle schepenen en Termont in alle vergaderingen voortdurend gezocht hebben naar oplossingen om vele hindernissen weg te werken.

Versnick keek ook nog even terug op zijn ontslag uit Optima Group, na een woelige zitting van de provincieraad in juni. "De perceptie over belangenvermenging werd bewust en onterecht uitvergroot", zo zei hij. "Ik kan nog elke morgen met een gerust hart en open blik in de spiegel kijken."

Jasper Jacobs