Mantelzorgpremie? In sommige gemeenten niets, in andere 900 euro

Er zitten grote verschillen in de premies die gemeenten aan mantelzorgers geven. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Op sommige plekken krijgen mantelzorgers niets, op andere tot 900 euro per jaar. Over een eventuele harmonisering willen de gemeenten praten, maar dan moet er wel geld worden voorzien.
imago stock&people

Meer dan 600.000 Vlamingen zetten zich op regelmatige basis - en vrijwillig - in voor de zorg van familieleden, kennissen of buren. Dat is nodig, nu ouderen en mensen met een handicap zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om aan die zogenoemde mantelzorgers een premie te geven.

Maar daar knelt net het schoentje, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Peter Persyn (N-VA) opvroeg. Sommige gemeenten geven niets, andere tot wel 900 euro per jaar. Bovendien blijken gemeenten wegens besparingen meer en meer de premie af te schaffen of er extra voorwaarden aan vast te hangen.

"Voor de toekomst vragen we toch meer waardering voor de mantelzorg. Het is aan de gemeente om keuzes te maken en welzijn vind ik heel belangrijk", zegt Persyn aan VRT Nieuws. Hij zou een harmonisering van de premies binnen Vlaanderen dan ook geen slecht idee vinden. "Het kan niet dat je in de ene gemeente niets krijgt en in de andere 900 euro."

"Het is niet omdat een gemeente geen premie geeft dat ze welzijn niet belangrijk vindt of er niet in zou investeren", zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in "Hautekiet". "Zo bieden veel gemeenten ook psychosociale begeleiding aan mantelzorgers. Veel gemeenten hebben een eigen thuiszorgdienst en andere subsidiëren er een."

"Als Vlaanderen enkele zaken wil opleggen, willen we daar zeker over praten, maar men moet weten dat dat ook een prijs heeft", zegt ze. "Vlaanderen zal er dan voor moeten zorgen dat de gemeenten die premie ook kunnen betalen."

De Bast wijst ook naar de Vlaamse Zorgverzekering, waarbij hulpbehoevenden 130 euro per maand kunnen krijgen. "De Vlaamse regering kan ook nadenken over een verhoging, die dan gebruikt zou kunnen worden voor de mantelzorgers."

"Meer dan premie"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) benadrukt dat er vanuit Vlaanderen ook ondersteuning is voor mantelzorgers en dat gemeenten vrij zijn om aan te vullen. "Ondersteuning is meer dan een premie alleen", zegt hij via Twitter.

Nazareth, waar mantelzorgers (tot) 900 euro krijgen

Nazareth is een van de gemeenten die tot 900 euro per jaar geeft aan mantelzorgers. "Dat is niet omdat wij geld te veel hebben", zegt OCMW-voorzitter en schepen Annemie De Gussem in "Hautekiet". "Wij leggen natuurlijk onze prioriteiten, zoals sociaal beleid en mantelzorg."

De premie is wel gekoppeld aan een hele reeks voorwaarden en aan het inkomen. "De hoge inkomens komen niet in aanmerking omdat we mikken op de meest kwetsbare."