Nog te vaak behandeling onder dwang in psychiatrie

Ons land kan beter als het gaat over de behandeling van psychiatrische patiënten. Volgens de Hoge Gezondheidsraad wordt nog altijd te vaak dwang gebruikt bij de behandeling van patiënten. In een advies vraagt de Gezondheidsraad om dwang alleen als laatste redmiddel te gebruiken.

Sinds 1999 is het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie bij ons flink gestegen. Volgens de Hoge Gezondheidsraad zijn dat er momenteel een vijftiental per dag: 6 procent van het totale aantal opnames in de psychiatrische diensten van de algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen en zelfs 10,4 procent van het totale aantal opnames in psychiatrische ziekenhuizen.

In ons land worden ook verschillende behandelingen onder dwang tegelijk toegepast. Het gaat dan bijvoorbeeld over een combinatie van afzondering en het fixeren of immobiliseren van een patiënt.

Volgens psychiater Chris Bervoets kunnen dwanginterventies wel degelijk worden vermeden. Hij somt enkele vuistregels op: "Eenvoudige regels zoals het goed voorstellen van uzelf, uw functie benadrukken waarin je op de afdeling staat, de bedoelingen van het gesprek, open kaart spelen op verschillende manieren en op verschillende niveaus."

"Afdelingen die dat toepassen, hebben veel minder conflictsituaties en ook veel minder dwanginterventies dan afdelingen waar dit niet werd toegepast", aldus Bervoets.