"Kernprincipes Ringland blijven overeind"

Ondanks het negatieve milieueffectrapport voor Ringland blijven de kernprincipes van het plan voor de Antwerpse ring overeind. Dat zeggen de actiegroep achter het project en de door Vlaanderen aangestelde intendant Alexander D’Hooghe in een reactie op de studie die slecht uitvalt voor het Ringland-plan. "Een overkapping en scheiding van het verkeer is noodzakelijk", laten ze weten in een gemeenschappelijk persbericht. Eerder had Ringland-bezieler Peter Vermeulen de vernietigende conclusies uit het rapport al betwist.

 Als de Ringland-plannen zouden worden uitgevoerd, zou Antwerpen te maken krijgen met meer sluipverkeer en files. Dat zijn de vernietigende conclusies van een milieueffectrapport over een deel van de Ringland-plannen. De kritiek uit het plan-MER, het milieueffectrapport, heeft niets te maken met de overkapping van de ring an sich, zoals Ringland voorstelt, maar wel met het idee om een weg aan te leggen die Ekeren via Wommelgem en Mortsel met de E19 in Wilrijk moet verbinden, de zogenoemde A102-R11bis-bypass. Die zou volgens experts nefast zijn voor de verkeersdoorstroming.

"Het mobiliteitsrapport in het lopende plan-MER proces A102/R11bis biedt heel wat stof om kritisch te reflecteren en verder samen te werken aan een verkeerssysteem dat een volledige overkapping dichterbij brengt", houden de actiegroep rond Ringland en de intendant vol. "Tegelijkertijd blijven het scheiden van verkeersstromen en een overkapping - de principes van Ringland - intact en overeind in het mobiliteitsrapport”, besluiten beide partijen na het uitlekken van het kritische rapport. Ze zeggen dat ze er dan ook vertrouwen in hebben “dat ze in hun verdere samenwerking tot oplossingen kunnen komen die een grote vooruitgang zullen betekenen voor de leefbaarheid en mobiliteit in en rond Antwerpen".

Verkeersstromen scheiden

Ringland en D'Hooghe erkennen dat de projecten A102 en R11bis "niet de eerder verhoopte ontlasting van de Antwerpse ring bieden", maar tegelijkertijd ziet men ook "boeiende en belangrijke punten waar een gezamenlijke vooruitgang mogelijk is". Zo bevestigt het rapport volgens de partijen de noodzaak om aansluitend op een noordelijke ontsluiting van de Antwerpse ring prioriteit te geven aan de verdere ontlasting van de zuidelijke ring, iets wat mee zou kunnen worden bewerkstelligd door "stedelijke en doorgaande verkeersstromen van elkaar te scheiden, wat prioriteit verdient boven het aanleggen van bijkomende ringstructuren".

Voorts klinkt het dat een "ambitieuze modal shift" in de Antwerpse vervoerregio nodig is om de groei van personen- en vrachtverkeer beheersbaar te houden" en ten slotte zou een systeem van gescheiden verkeersstromen "sterk bijdragen tot de technische haalbaarheid van de volledige overkapping van de ring". De samenwerking tussen alle partijen wordt voortgezet om tegen het einde van dit jaar tot een voorlopige conclusie te komen.