"Procedures vereenvoudigen om Parijs te ratificeren"

België is nog niet klaar om het klimaatakkoord van Parijs te ratificeren en ook de EU heeft dat nog niet gedaan. Aangezien het erg belangrijk is dat het akkoord snel geratificeerd wordt, pleit Europees toponderhandelaar over het klimaat Jos Delbeke er voor om de procedures te vereenvoudigen.

Dit weekend hebben China en de Verenigde Staten, de grootste vervuilers, het klimaatverdrag geratificeerd. Om van kracht te worden, moeten 55 landen het akkoord ratificeren, nu zijn dat er 26. Die 55 landen moeten 55 procent van de broeikasgassen uitstoten, nu staat de teller op 39 procent: 20 procent voor rekening van China, 18 procent voor de VS, en 1 procent voor de 24 andere landen.

De Europese Unie, goed voor 9 procent van de wereldwijde uitstoot is de grote afwezige. Europa wil het verdrag nog ratificeren voor de nieuwe klimaatbijeenkomst in Marrakech, in november, maar van de 28 Europese lidstaten zijn op dit moment alleen Frankrijk, Oostenrijk en Hongarije klaar.

De EU doktert nu een procedure uit om het verdrag toch te kunnen ratificeren als EU. We moeten de procedures vereenvoudigen, zo zei toponderhandelaar Delbeke in Terzake, en dat ligt nu ter tafel. De EU kan niet blijven wachten op landen als België of Italië, die steeds bij de laatsten zijn om dergelijke zaken te ratificeren.

En het is belangrijk dat het verdrag snel geratificeerd wordt, zo zei Delbeke. Nu de VS het verdrag geratificeerd hebben, is het belangrijk om hen in de club te houden, zo legde hij uit. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft er immers al mee gedreigd om het verdrag op te zeggen van zodra hij verkozen is, en als Parijs nu al in werking zou treden, duurt het volgens experten minstens drie jaar, en mogelijk zelfs langer, voor de VS zich zouden kunnen terugtrekken, mocht Trump winnen.

Dus het is heel belangrijk voor het klimaat dat het snel gaat, zei Delbeke, en dus moeten we de procedures wat lichter maken en pragmatisch zijn. Dat is overigens in Parijs ook al gebeurd, daar heeft men bepaalde modificaties toegevoegd aan het verdrag, zodat president Barack Obama alleen kon beslissen en de Amerikaanse Senaat, die door de Republikeinen wordt gedomineerd, het niet meer moet goedkeuren.

Het klimaatverdrag van Parijs heeft als doelstelling er voor te zorgen dat de temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden zal stijgen.

Geval apart

België is een geval apart, aangezien er hier niet minder dan vier ministers verantwoordelijk zijn voor het klimaat: drie van de gewesten en federaal minister Marie-Christine Marghem (MR).

Ons land heeft er zeven jaar over gedaan om de vorige verplichtingen te verdelen en het was maar net op tijd klaar voor de klimaatconferentie van Parijs, maar volgens Marghem gaat het nu sneller. Er was een commissie nodig om te beslissen en dat heeft enkele maanden geduurd, en daarna kon Marghem beginnen aan de wetteksten. Die zijn nu naar de inspectiedienst van Financiën, worden daarna naar de Raad van State gestuurd, en dan zal de minister van Buitenlandse Zaken ze voorleggen aan het parlement. Marghem hoopt dat dat nog voor het einde van het jaar zal gebeuren. 

Ons land werkt nu eenmaal zo, en dat moeten we aanvaarden, ofwel moet er een debat komen over de vraag of klimaat opnieuw een volledig federale bevoegdheid moet worden, zei Marghem in Terzake.

Delbeke zei dat een herfederalisering zeker een idee is, maar België moet zelf uitmaken wat het wil, daar wil de EU zich niet in mengen.