Het ABC van Oosterweel: wat u zeker moet weten

Het Oosterweeldossier een kluwen noemen is intussen een understatement van jewelste. We zetten de belangrijkste termen even op een rij.

BAM

Een van de hoofdrolspelers in het Oosterweelverhaal is de BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. De BAM is een nv, opgericht door het Vlaams Parlement, die instaat voor de uitvoering van de Oosterweelverbinding en een aantal andere mobiliteitsprojecten van het Masterplan 2020 van de Vlaamse Overheid. Kortom, zij staan in voor het uitvoeren van de plannen. Het geplande tracé wordt daarom ook wel het BAM-tracé genoemd.

Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding is het project om de Antwerpse ring te sluiten. De plannen gaan al mee sinds eind jaren 90 en zijn al verschillende keren ingrijpend gewijzigd. Denk maar aan het referendum waarbij de Lange Wapper-brug werd weggestemd (in 2009 alweer). Het huidige tracé maakt gebruik van tunnels en werd in 2014 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Die wil nu koste wat het kost doorzetten met de plannen en is als de dood voor nieuwe wijzigingen en vertragingen. In de zomer van 2017 zou de spade in de grond moeten.

Overkapping

Sinds Ringland het idee van een overkapte ring lanceerde, heeft dat voorstel steeds meer aanhang gewonnen. Ook heel wat politici sprongen op de kar. Vandaar dat er eerder dit jaar een intendant werd aangesteld, Alexander D’Hooghe, die de overkapping van het Oosterweeltracé moet onderzoeken. Alle betrokken partijen hebben een akkoord gesloten om de mogelijke overkapping van de zuidelijke Antwerpse ring te bestuderen. Maar over dat stuk van het traject is er weinig discussie, over het noordelijke deel wel. Dat deel kan volgens de actiegroepen niet overkapt worden.

Referendum

Mogelijk trekken de Antwerpenaren nog een keer naar de stembus in het Oosterweeldossier. De actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland zijn begin juni officieel gestart met het verzamelen van handtekeningen om "indien nodig" eind dit jaar of begin volgend jaar een nieuwe Antwerpse volksraadpleging te verkrijgen met als doel het Oosterweeltracé weg te stemmen. Aangezien de Vlaamse overheid die ziet als beslist beleid, wordt het moeilijk om nog een compromis te vinden. Er loopt ook een procedure bij de Raad van State.

Ringland

Ringland is een burgerplatform dat eind 2013 opgericht werd. Ze lanceerden het idee van een overkapping de Antwerpse ring, dat al snel aansloeg bij het publiek. Getuige daarvan zijn de druk bijgewoonde Ringland-festivals. Minder luchtvervuiling, minder lawaaihinder en meer plaats voor groen, dat zijn de uitgangspunten. De organisatie is tegen het geplande Oosterweeltracé, net als de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal. Zij willen dat het verkeer anders aangepakt wordt en verder weg van de stad blijft.