Nog geen einde aan wachtrijen in Antwerpen voor inschrijvingen secundaire scholen

De wachtrijen voor inschrijvingen in Antwerpse middelbare scholen zijn nog niet de wereld uit. Ouders die hun kind voor volgend schooljaar willen inschrijven, zullen waarschijnlijk nog moeten aanschuiven, want voorlopig komt het aangekondigde online aanmeldsysteem er nog niet.

Claude Marinower (Open VLD), schepen voor Onderwijs in Antwerpen, is boos. “Ik begrijp het niet meer”, zegt de schepen omdat de Antwerpse middelbare scholen kennelijk toch geen centraal aanmeldingssysteem willen om eerstejaarsleerlingen in te schrijven. Voor het kleuter- en lager onderwijs is er al langer zo'n systeem.

Nochtans was het de bedoeling om in de loop van volgend voorjaar ook een systeem klaar te hebben voor het secundair onderwijs. Maar het Lokaal Overlegplatform (LOP), waarin onder meer directies, inrichtende machten en vertegenwoordigers van ouders zitten, zou er nu voor kiezen om er niet mee door te gaan. Het centrale inschrijvingssysteem wordt voorlopig nog niet ingevoerd, omdat het niet werkbaar zou zijn als niet alle scholen instappen in het systeem.

Kamperen

Het centraal aanmeldsysteem moest een einde maken aan de kampeertaferelen voor de schoolpoorten. Eind maart vroeg het LOP formeel aan het stadsbestuur om een aanmeldsysteem voor te bereiden, zodat de wachtrijen voor de inschrijvingen van volgend school tot het verleden zouden behoren. De stad is hierop ingegaan en heeft de middelen voorzien om het systeem te ontwikkelen, zegt Marinower.

Maar nu zijn de middelbare scholen het er onderling niet meer over eens of ze zo’n systeem willen. "Ik begrijp het niet meer. Het LOP vroeg pas in maart van dit jaar, rijkelijk laat, aan de stad om de invoering van een aanmeldsysteem voor te bereiden voor het schooljaar 2017-2018”, herinnert Marinower zich nog helder.

“Hun vraag was zeker ook geïnspireerd door de schrijnende toestanden in de wachtrijen in het ijskoude maart van dit jaar.” Vervolgens roepen wij alle hens aan dek om daaraan te voldoen, om vandaag, we zijn september, vast te stellen dat zij van gedachten zijn veranderd: dan toch maar geen aanmeldsysteem. Dit is niet uit te leggen aan al die ouders die erop rekenden om op een ordelijke manier te kunnen aanmelden”, reageert de schepen boos.

Marinower noemt de veranderde houding van het LOP “amateuristisch en onverantwoordelijk”. “Ik wijs er ook op dat de capaciteitsdruk volgend schooljaar ook veel groter zal zijn dan dit jaar, waardoor er waarschijnlijk veel meer ouders gaan kamperen. Dit is echt pijnlijk", zegt de schepen.

"Niet werkbaar"

“We uitten reeds in juni onze bezorgdheid dat dit systeem op deze manier niet werkbaar zou zijn”, zegt gemeenteraadslid Leen Verbist van oppositiepartij SP.A in een reactie.

“Het online-aanmeldingsregister combineren met het kamperen voor scholen leidt tot dubbele wachtlijsten: een digitale en een fysieke.” Verbist vraagt “in het belang van de Antwerpse ouders en kinderen om te gaan voor een gedragen en werkbaar systeem, om zo een einde te maken aan het kamperen aan de schoolpoorten.”