Peeters: "Voorbarig" om AXA-medewerkers met brugpensioen te sturen

Minister van werk Kris Peeters (CD&V) vindt het voorbarig dat veel werknemers bij verzekeraar AXA met brugpensioen worden gestuurd. Peeters heeft dat gezegd in het programma "Hautekiet". Peeters wil vooral inzetten op natuurlijke afvloeiingen, maar de vraag is of daar nog genoeg ruimte voor is.

De minister reageert op de aankondiging van AXA om 650 banen te schrappen. "Ik wil niet in de plaats van het sociale overleg treden, maar AXA moet niet te snel naar het middel van brugpensioen grijpen. We hebben de leeftijd daarvoor terecht opgetrokken. We moeten zorgen dat die mensen nog op de arbeidsmarkt kunnen blijven." Hij verwacht meer heil van natuurlijke afvloeiingen.

Bij AXA is door de aangekondigde herstructurering nog tot eind dit jaar brugpensioen mogelijk vanaf 55 jaar. Volgens de liberale vakbond komen meer dan 800 werknemers daarvoor in aanmerking.

Voor natuurlijke afvloeiingen ziet de vakbond amper nog ruimte. AXA heeft oudere werknemers de voorbije jaren namelijk al aangemoedigd om vroeger met pensioen te gaan, met behoud van loon.

Volgens onze bronnen zou amper 1 tot 2 procent van de 4.000 werknemers bij AXA nog in aanmerking kunnen komen voor natuurlijke afvloeiingen. Enkele tientallen mensen dus. Een miniem getal op een totaal van 650 banen die weg moeten.

Lachaert: "Emotie loslaten"

In "Terzake" vanavond ging Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert nog dieper in op de kwestie. Open VLD wou het brugpensioen fors inperken maar moest aanvaarden dat de regering -onder druk van de vakbonden- het akkoord milderde op dat vlak.

"Het is moeilijk om er iets aan te veranderen. Er is de macht van het getal: er zijn heel veel mensen in de leeftijdsgroep, de vakbonden hebben veel leden bij oudere werknemers en in geval van herstructurering vinden die mensen moeilijk ander werk", erkende Lachaert in "Terzake".

Toch kan hij geen begrip opbrengen voor het voornemen van AXA om veel werknemers met brugpensioen te sturen. "Dit is geen sociale maatregel, ze duwt mensen in de inactiviteit en helpt ook niet om ouderen aan de slag te helpen. De werkgever denkt dan dat hij dan binnen x-aantal jaar toch brugpensioen zal moeten uitbetalen."

Volgens Lachaert is er nood aan een mentaliteitswijziging bij alle betrokkenen. Hij pleit voor een dynamisch personeelsbeleid: bedrijven moeten bij herstructureringen niet alleen de ouderen op straat zetten, stelt hij. Anderzijds moeten ouderen die het rustiger aan doen, aanvaarden dat ze dan ook een stuk loon moeten inleveren.

"We moeten het globaalplaatje bekijken: iedere week komen er ook week jobs bij. Daar moeten we misschien meer op focussen. Ik begrijp alle emotie, maar we moeten rationeel handelen en zorgen dat er nieuwe tewerkstelling komt om dat te compenseren. Op een bepaald moment zullen we de emotie moeten loslaten."